Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko - Głównego Księgowego w ZSP nr 1 w Dańcu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Dańcu ul. Utracka 8

ogłasza konkurs na stanowisko - Głównego Księgowego


1. Adres jednostki: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Dańcu ul. Utracka 8
46 - 053 Chrząstowice
tel. (fax): 077/42 19 677

2. Określenie stanowiska:  Główny Księgowy

3. Wymiar etatu:  niepełny wymiar czasu pracy - 5/8 etatu

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
- osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe kierunkowe (warunkowo możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu dwóch najbliższych lat),
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

5. Mile widziana:
- co najmniej dwuletnia praktyka w księgowości budżetowej,
- znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
- umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pracy w programach finansowo - księgowych i bankowości elektronicznej, 
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra  organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie oraz umiejętność logicznego myślenia.

6. Zakres zadań:
- samodzielne księgowanie różnorodnych dokumentów,
- prowadzenie pełnej księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawnymi i finansowymi,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, rozliczeń księgowo - podatkowych,
- tworzenie budżetu i planów finansowych,
- kontrola kosztów,
- raportowanie wg standardów,
- praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych,
- znajomość programu Płatnik,
- znajomość sporządzania deklaracji podatkowych,
- znajomość zasad naliczania płac
- sporządzanie sprawozdań finansowo - księgowych

7. Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- kwestionariusz osobowy,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska (ew. zaświadczenie z uczelni),
- ewentualne kopie świadectw pracy i opinie o dotychczasowej pracy zawodowej oraz  kopie dokumentów ukończonych kursów podnoszących kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Dańcu ul. Utracka 8 , w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz opatrzonej napisem: 

 "Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego"

w terminie do dnia 23 sierpnia 2007 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. 
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru
będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chrząstowicach.

10. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:
- 24 sierpnia 2007 r. - wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,
- wybrani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni indywidualnie.


                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1
                                                                                                                                               w Dańcu
                                                                                                                                         mgr Irena Janik

Daniec, dnia 02 sierpnia 2007 r.

Metadane

Źródło informacji:Irena Janik
Data utworzenia:2007-08-02 08:43:02
Wprowadził do systemu:Anna Kucharska
Data wprowadzenia:2007-08-03 08:47:10
Opublikował:Anna Kucharska
Data publikacji:2007-08-03 08:56:21
Ostatnia zmiana:2007-08-03 09:00:29
Ilość wyświetleń:1132

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij