Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 01 grudnia 2008 r.


                                                                           O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 01 grudnia 2008 r.
(poniedziałek)
godz. 15.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach ( ul. Dworcowa 1 ).


Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

4.        Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe  warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz zasady  przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice
na rok 2009. 

12.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. uchwały nr XVIII/135/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Chrząstowice ).

13.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( nr L/242/2002 z dnia 26 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia, Niwki, Suchy Bór, Dębie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec ).

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chrząstowice na 2008 rok oraz zmiany uchwały nr XIII/97/2007 Rady Gminy
Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

16.     Wolne wnioski i zapytania.

17.     Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

18.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19.     Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl

 
                                                                                                                                                            
/-/ Rafał Bartek
                                                                                                                                                   
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Wyrwas
Data wprowadzenia:2008-11-24 14:44:48
Opublikował:Barbara Wyrwas
Data publikacji:2008-11-24 14:46:57
Ostatnia zmiana:2008-11-24 14:47:37
Ilość wyświetleń:681
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij