Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 29.10.2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 29 października 2009 r. (czwartek) o godz. 16.00 w  Klubie Samorządowym w Chrząstowicach  (ul. Dworcowa 1). 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Sprawozdanie  z działalności  Wójta i Zastępcy Wójta.

4.        Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.

5.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008 / 2009 .

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. uchwały nr XXIII/152/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok ).

7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010 – 2013.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Chrząstowice do zaniechania naruszeń prawa.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia       w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie  zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne źródła”.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. uchwały nr XXV/176/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia          19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym   w jednostkach oświatowych w gminie Chrząstowice). 

17.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet na lata 2007-2013: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chrząstowice na 2009 rok.

19.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

20.     Wolne wnioski i zapytania.

21.     Odpowiedzi na  wnioski i zapytania.

22.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23.     Zamknięcie obrad.          

 Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl


                                                                                                                                                     
   /-/  Rafał Bartek
                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Wyrwas
Data wprowadzenia:2009-10-20 12:54:48
Opublikował:Barbara Wyrwas
Data publikacji:2009-10-20 12:57:50
Ostatnia zmiana:2009-10-20 12:58:36
Ilość wyświetleń:795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij