Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE

 

HELENA MARTA ROGACKA urodzona 1 sierpnia 1956 r. Mężatka, 4 dzieci. Wykształcenie wyższe – magister zarządzania i marketingu w zakresie administracji publicznej. W Urzędzie Gminy Chrząstowice zatrudniona od 1976 r., od 1987 r. Sekretarz Gminy, w latach 1996-1998 Zastępca Wójta, od 1998 r. do 30.11.2014 r. Wójt Gminy Chrząstowice.

 

KOMPETENCJE WÓJTA

Zakres działania Wójta określa art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany przez Wójta.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chrząstowice, określający

PODZIAŁ ZADAŃ, KOMPETENCJI I NADZORU POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU:

§ 12

1.      Wójt – stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.

2.      Kompetencje i zadania  Wójta :

1) jest kierownikiem Urzędu i pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla pracowników Urzędu i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2)   kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

3)   reprezentuje Gminę na zewnątrz,

4)   rozstrzyga w trybie decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach,

5)   udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

6)   podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

7)   jest terenowym szefem obrony cywilnej,

8)   jest administratorem danych osobowych,

9)   powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
10) powołuje Zastępcę Wójta,

11) mianuje pracowników samorządowych wg obowiązujących przepisów,

12) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania radnych,

13) określa politykę kadrową Urzędu,

14) zatwierdza zakresy czynności i obowiązków pracowników Urzędu,

15) przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,

16) przyjmuje  w sprawie skarg i wniosków,

17) występuje z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika i Sekretarza,

18) upoważnia pracowników do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

19) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy,

20) ogłasza oraz nadzoruje realizację budżetu gminy,

21) przedkłada projekty uchwał na sesje Rady,

22) przedkłada Radzie sprawozdania z działalności między sesyjnej,

23) nadzoruje realizację uchwał Rady przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne.

3.      Wójt bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działania podejmowane w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

1) oświaty,

2) integracji europejskiej, promocji, partnerstwa i polityki informacyjnej;

3) inwestycji,

4) planowania przestrzennego,

5) kultury, turystyki i sportu,

6) spraw kadrowych,

7) USC i dowodów osobistych,

8) spraw obywatelskich,

9) ewidencji działalności gospodarczej,

10) rozwiązywania problemów alkoholowych.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2006-01-12 10:15:11
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2006-12-01 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-01 12:18:57
Ostatnia zmiana:2014-12-18 08:21:06
Ilość wyświetleń:3828
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij