Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu i wystąpieniu do organów

Chrząstowice 2010-01-25

OŚ-7624-2/10

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 73 ust.1, art. 21 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Dębska Kuźnia – Niwki”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt 63, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

           

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu;

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii. W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 KPA w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez ogłoszenie.

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń z prowadzonym postępowaniem zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrząstowicach;

- wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia- miejscowość Chrząstowice, Niwki, Dębska Kuźnia;

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.chrząstowice.pl

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38,  pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z zamierzeniami, aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść uwagi, wnioski lub zastrzeżenia.

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2010-01-25 14:42:32
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2010-01-25 14:42:45
Ostatnia zmiana:2010-01-25 14:43:25
Ilość wyświetleń:750
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij