Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Obwieszcze nie Wójta- przystapienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rozbudwa Motelu o strzelnicę i SPAChrząstowice 2010-01-27

OŚ-7624-3/5/09/10

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 29, 30, 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 25.01.2010 r.  przedłożono raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usługowego – „MOTEL-GOSPODA Tenis” o budynek motelu***, budynek SPA i strzelnicy z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami komunikacji wewnętrznej w Chrząstowicach przy ul. Opolskiej 15.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt 71, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu;

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją załączoną do wniosku oraz z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chrzastowice.pl  w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 .

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chrzastowice.pl;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrząstowicach;

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia- Chrząstowice;

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         -Z-ca  Wójta                                                                                                                                                     
Florian Ciecior

 

 

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2010-01-27 15:17:08
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2010-01-27 15:20:46
Ostatnia zmiana:2010-01-27 15:21:04
Ilość wyświetleń:868
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij