Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 28.09.2010 r.


O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że XL sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 28 września 2010 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1). 


Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.

4.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/288/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 2010 r.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na 2010 rok.

15.    Przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

16.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

17.    Wolne wnioski i zapytania.

18.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

19.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

20.    Zamknięcie obrad.    

 

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl,  w dziale akty prawne - projekty uchwał.

/-/ Rafał Bartek
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2010-09-22 11:50:54
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2010-09-22 11:51:37
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2010-09-22 11:53:58
Ostatnia zmiana:2010-09-22 11:54:49
Ilość wyświetleń:670
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij