Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa drogi powiatowej w Dębskiej Kuźni

Chrząstowice 2011-04-29

OŚ.6220.5.1.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Zgodnie z art. 73 ust.1, art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm ) oraz na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia  19.04.2011 r. Biura Usług Technicznych „DROGTOM”, Opole ul. Kępska 12, działającego z upoważnienia  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714 O – ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia, gmina Chrząstowice”.  

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt 60 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

           

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice  po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektorem Sanitarnym w Opolu

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii. W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 KPA w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez ogłoszenie.

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń z prowadzonym postępowaniem zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

 - wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia- miejscowość Dębska Kuźnia;

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.chrząstowice.pl

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38,  pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z zamierzeniami, aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść uwagi, wnioski lub zastrzeżenia.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                                            mgr Helena Rogacka

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:2011-04-29 00:00:00
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2011-04-29 12:17:40
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2011-04-29 12:23:59
Ostatnia zmiana:2011-04-29 12:45:08
Ilość wyświetleń:677
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij