Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2010 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
 
I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1. Grunty ogółem: 200,4892 ha
w tym:
przekazane w użytkowanie wieczyste: 25,00 ha
orne: 15,154 ha
łąki:  13,15 ha
pastwiska trwałe: 1,00 ha
            cieki wodne i rowy: 17,0807 ha
            lasy: 2,00 ha
            zadrzewione i zakrzewione: 1,00 ha
            drogi: 113,9099 ha
            tereny mieszkaniowe: 2,1946 ha
            inne tereny zabudowane: 3,00 ha
            zurbanizowane tereny niezabudowane: 1,00 ha
            tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,00 ha
            nieużytki: 1,00 ha

2. Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
- Lędziny, ul. Szkolna 1 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 2 lokale,
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
- Daniec, ul. Szkolna 4 – 1 lokal,
- Falmirowice, ul. Wiejska 27 – 1 lokal,
- Falmirowice, ul. Szkolna 2 – 2 lokale,
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal.

3. Lokale socjalne:
 Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale

4. Obiekty oświatowe:
a)   szkoły:
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1,
- Daniec, ul. Utracka 8,
- Dębie, ul Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 53.
b)   przedszkola:
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A,
- Daniec, ul. Szkolna 4,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 53.

5. Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy,
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3a – biblioteka,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – klub wiejski,
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska.

6. Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- budynek po Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Panaceum”
w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m2,
- budynek po posterunku policji w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m2,
- budynek po Łucji Kulawik w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
- 3 garaże w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 3 x 18 m2,
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2.

7. Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
- Dębie, ul Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
- Niwki, ul. Wiejska 57,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a.

8. Obiekty wodociągowe:
a)      czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 76,8 km
   połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego   
   zamieszkania o dł. 47,1 km
b)      obiekty przepompowni wody: 2 (Chrząstowice, Daniec)

9. Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny.

10. Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 16,5 km.
11. Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12. Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 4 (położone w: Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze
i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach
i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach

13. Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS,
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,

14. Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, Utracka 8,
- Dąbrowice, Wiejska 11,
- Dębie, Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
- Lędziny, ul. Szkolna 2,
- Niwki, ul. Wiejska 17,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 

15. Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie

16. Środki transportu: 9 samochodów strażackich, Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS), Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
 
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu
1.   Akcje
Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
 
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Rok 2010
1. Nabycie mienia w drodze cywilno - prawnej:
- działka nr 1177/222, k.m. 2, o pow. 0,0534 ha w Dębskiej Kuźni – nabyta pod boisko sportowe,
- działka nr 199/51, k.m. 3, o pow. 0,1271 ha w Chrząstowicach – nabyta w drodze darowizny pod drogę gminną,
- nieruchomość zabudowana stanowiąca budynek remizy OSP o pow. 136,50 m2 oraz działek nr 1143/124, 1144/124, k.m. 3, o pow. 0,1166 ha w Dańcu – nabyta za 54.380,00 zł,
- działka 626/19, k.m. 1, o pow. 0,0828 ha w Niwkach – nabyta nieodpłatnie pod drogę gminną. Zbywający: Agencja Nieruchomości Rolnych.
- działki nr 520/41, k.m.3, 223/68, 251/68, 252/68, k.m. 5, obręb Dębie o łącznej powierzchni 1,0807 ha – nabyte nieodpłatnie w formie umowy darowizny – działki stanowią część cieku wodnego „Młynówka”.
2. Sprzedaż działek:
- działka nr 1176/222, k.m. 2, o pow. 0,0054 ha w Dębskiej Kuźni – zbyta za kwotę 7.356,00 zł,
- działka nr 450/283, k.m. 2, o pow. 1,2500 ha w Dańcu – zbyta za kwotę 20.000,00 zł,
- działka nr 17, k.m. 8, o pow. 0,2460 ha w Chrząstowicach – zbyta za kwotę 2.400,00 zł.
3. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
- wystąpienie do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji zatwierdzającej prawo własności do działek: 160/2, k.m. 6, obręb Chrząstowice oraz 535/35 i 536/35, k.m. 3, obręb Dębie – stanowiące część kanału „Młynówka”.
- przygotowanie sprzedaży działki nr 769/95, k.m. 2, obręb Dąbrowice, o pow. 0,0658 ha
- przygotowanie sprzedaży mieszkania komunalnego przy ul. Szkolnej
w Falmirowicach.
- podpisanie umowy przedwstępnej na zakup działki nr 566/3, k.m. 1, o pow. 0,0695 ha, obręb Niwki, stanowiącej część ul. Konwalii.

IV. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2010 z tytułu wykonywania praw własności:
1. Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 1.285,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 155.516,06 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 35.934,10 zł

 

Metadane

Źródło informacji:Dawid Ozimek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dawid Ozimek
Data wprowadzenia:2012-03-26 10:55:49
Opublikował:Dawid Ozimek
Data publikacji:2012-03-26 11:02:18
Ostatnia zmiana:2012-03-26 11:02:36
Ilość wyświetleń:910

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij