Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12.2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
 
1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
1) Grunty ogółem: 201 ha, w tym:
- przekazane w użytkowanie wieczyste: 24 ha
- orne: 16 ha
- łąki:  13 ha
- pastwiska trwałe: 1 ha
- cieki wodne i rowy: 17 ha
- lasy: 2 ha
- zadrzewione i zakrzewione: 1 ha
- drogi: 113 ha
- tereny mieszkaniowe: 3 ha
- inne tereny zabudowane: 3 ha
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 7 ha
- nieużytki: 1 ha

2) Lokale mieszkalne:
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale,
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal,
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale,
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale,
- Lędziny, ul. Szkolna 1 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 2 lokale,
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal,
- Daniec, ul. Szkolna 4 – 1 lokal,
- Falmirowice, ul. Wiejska 27 – 1 lokal,
- Falmirowice, ul. Szkolna 2 – 2 lokale,
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal.

3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale

4) Obiekty oświatowe:
a) szkoły:
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1,
- Daniec, ul. Utracka 8,
- Dębie, ul Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 53.
b) przedszkola:
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3A,
- Daniec, ul. Szkolna 4,
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 53.

5) Obiekty kulturalne:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy,
- Chrząstowice, ul. Ozimska 3a – biblioteka,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski,
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – klub wiejski,
- Dębie, ul. Zielona 2 – klub wiejski,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań,
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska.

6) Lokale użytkowe Gminy Chrząstowice:
- budynek po Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Panaceum” w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m2,
- budynek po posterunku policji w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m2,
- budynek po Łucji Kulawik w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m2 + zabudowania gospodarcze 110 m2,
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m2,
- budynek „Caritas” w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m2,
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m2,
- budynek Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 428,14 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 59,00 m2,
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach – 66,50 m2,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m2,
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębiu – 4 m2,
- 3 garaże w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1 – 3 x 18 m2,
- 2 garaże w Dębiu przy ul. Wiejskiej  18 – 2 x 15 m2,
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m2.

7) Obiekty OSP:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3,
- Dębie, ul Zielona 2,
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8,
- Falmirowice, ul. Wiejska 37,
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a.

8) Obiekty wodociągowe:
a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza  o dł. 76,925 km, połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o dł. 47,1 km,
b) obiekty przepompowni wody: 2 (Chrząstowice, Daniec).

9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny.

10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 20,525 km.
11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrząstowice, ul. Ozimskiej 2a
12) Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 4 (położone w: Chrząstowicach, Dańcu, Suchym Borze i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w: Suchym Borze, Lędzinach i Chrząstowicach), place zabaw przy przedszkolach

13) Obiekty sportowe:
- Chrząstowice - szatnia LZS,
- Dębska Kuźnia - kompleks boiskowy „Orlik”,

14) Place zabaw:
- Chrząstowice, ul. Dworcowa 1,
- Daniec, Utracka 8,
- Dąbrowice, Wiejska 11,
- Dębie, Wiejska 18,
- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4,
- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5,
- Falmirowice, Wiejska,
- Lędziny, ul. Szkolna 2,
- Niwki, ul. Wiejska 17,
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2. 

15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie

16) Środki transportu:
- 9 samochodów strażackich,
- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS),
- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
 
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu
1)   Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł
 
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2011:
1) Nabycie mienia w drodze cywilno - prawnej:
- działka nr 566/3, k.m. 1, o pow. 0,0695 ha, obręb Niwki, stanowiąca część ul. Konwalii, 
- działka nr 431/61, k.m. 4, o pow. 0,0384 ha, obręb Chrząstowice, stanowiąca część ul. Drzymały,
- działka nr 407/215, k.m. 1, o pow. 0,0061 ha, obręb Chrząstowice, stanowiąca część ul. Szkolnej.
2) Sprzedaż działek - brak
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:
- nabycie działki nr 160/2, k.m. 6, o pow. 0,0812 ha, obręb Chrząstowice na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego,
- rozpoczęcie komunalizacji działek Skarbu Państwa, które zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych.

4. Dochody Gminy Chrząstowice za rok 2011 z tytułu wykonywania praw własności:
1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1.285,00 zł
2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 148.068,75 zł
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 5000,90 zł

Metadane

Źródło informacji:Dawid Ozimek
Data utworzenia:2012-01-31 14:36:48
Wprowadził do systemu:Dawid Ozimek
Data wprowadzenia:2012-03-26 14:37:06
Opublikował:Dawid Ozimek
Data publikacji:2012-03-26 14:42:35
Ostatnia zmiana:2012-03-26 14:50:50
Ilość wyświetleń:858

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij