Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XIX sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 05.12.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 16.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1). 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Chrząstowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice na 2013 rok.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2012.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
26. Zamknięcie obrad.

/-/  Wilibald Niesłony
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady - Wilibald Niesłony
Data utworzenia:2012-11-26 12:43:14
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2012-11-26 12:43:31
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2012-11-26 12:47:46
Ostatnia zmiana:2012-11-26 12:48:02
Ilość wyświetleń:749

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij