Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 05.02.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 5 lutego  2014 r. (środa) o godz. 16.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1). 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania urządzeń wodnych na terenie gminy Chrząstowice za ważne dla ochrony przeciwpowodziowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do projektu pn. „Z wiedzą ku przyszłości” w ramach POKL IX.9.1.2/2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic.
20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zamknięcie obrad.

/-/  Wilibald Niesłony
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady Gminy
Data utworzenia:2014-01-27 12:58:56
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2014-01-27 14:59:07
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2014-01-27 15:01:20
Ostatnia zmiana:2014-01-27 15:01:32
Ilość wyświetleń:736

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij