Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 26.03.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXXI sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 26 marca  2014 r. (środa) o godz. 16.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1). 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie sprawozdań z realizacji:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015;
2) Programu współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.;
3) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Daniec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Chrząstowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej poszkodowanym w wyniku wydarzeń na Ukrainie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do realizacji projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do realizacji projektu pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Krośnickiej w Dańcu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w Gminie Chrząstowice” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
24. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
28. Zamknięcie obrad.

/-/  Wilibald Niesłony
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady Gminy - Wilibald Niesłony
Data utworzenia:2014-03-17 14:40:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2014-03-17 14:40:26
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2014-03-17 14:44:15
Ostatnia zmiana:2014-03-17 14:44:27
Ilość wyświetleń:814

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij