Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Postanowienie z dnia 20.07.2006 r. o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Niwki

                                                                                                       Chrząstowice 2006-07-20

 

OŚ-7624/5/1/06

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust 2, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poźn. zm.), po rozpoznaniu wniosku Gminy Chrząstowice reprezentowanej przez Piotra Jasiak właściciela firmy „Piotr Jasiak, Projektowanie „Wod – Kan” z siedzibą w Opolu ul. Osmańczyka 4-6/8, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.06.2006 r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej we wsi Niwki gm. Chrząstowice

 

p o s t a n a w i a m

 

odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia- budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niwki. Inwestycja liniowa będzie przebiegać przez następujące działki:

 

·                    Arkusz 1 k.m. 1, obręb Niwki

703/51, 135/26, 621/58, 250/59, 182/62, 615/63, 717/66, 203/68, 471/70, 206/71, 244/71, 229/72, 208/73, 136/76, 187/73, 228/72, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 101/39, 100/39, 38, 37, 89, 22, 242/91, 144/27, 145/27, 169/28, 147/29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 23, 215/18, 504, 678/2, 126/3, 263/3, 264/3, 476/4, 609/5, 219/6, 199/6, 265/7, 266/7, 86/2, 178/9, 226/10, 505, 509, 512, 510, 514, 516, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 525, 529, 528, 530, 531, 25, 532, 533, 264/3, 488/3,728/4, 729/4, 437/4, 625/5, 433/6, 437/7, 443/7, 483/1, 487/1, 535, 534, 536, 537, 538, 539, 541, 543, 542, 546, 545, 547, 549, 551, 552, 553, 486/1, 584/2, 580/2, 581/2, 582/2, 566/3, 579/2, 578/2, 724/2, 575/2, 574/2, 502/2, 499/2, 496/2, 493/3, 564/3, 634/3, 585/3, 555/3, 554/3, 559/3, 628/3, 631/3, 629/3, 734/4, 490/3, 725/4, 732/4, 739/4, 737/4, 426/5, 424/6, 422/6, 421/6, 419/7, 417/7, 437/6, 438/5, 436/6, 435/7, 412/7, 399/4, 401/5, 403/5, 402/5, 406/6, 407/6, 410/7, 411/7, 396/4, 394/5, 393/5, 391/6, 389/6, 388/6, 386/7, 384/7, 371/4, 373/5, 374/5, 375/5, 377/6, 381/7, 732/4, 738/4, 416/5, 414/6, 367/8, 716/8, 366/8, 365/8, 364/8, 363/8, 362/8, 361/8, 360/8, 468/8, 464/9, 457/9, 448/10, 465/9, 456/9, 446/10, 445/10, 444/10, 447/10, 291/11, 283/11, 282/11, 302/11, 289/11, 285/11, 284/11, 297/11, 303/11, 300/12, 287/12, 310/12, 280/13, 269/14, 274/14, 279/13, 267/14, 268/14, 312/12, 311/12, 477/14, 478/14, 308/14, 24, 293/15, 600/15, 357/16, 356/16, 355/16, 664/17, 295/15, 352/16, 353/16, 316/17, 209/73, 240/17, 50, 249/59;

·                    Arkusz 2 k.m.1, obręb Niwki

319/17, 326/18, 331/18, 343/19, 349/20, 317/17, 323/18, 324/18, 330/18, 340/19, 341/19, 346/20, 347/20, 348/20, 626/19, 673/20, 598/20, 597/20, 596/20, 671/20, 695/20, 697/20, 708/19, 707/19, 21, 210/95, 216/95, 104/93, 195/20, 247/20, 170/19, 480/19, 479/19, 258/18, 644/19, 645/19;

·                    K.m.4, obręb Niwki

89/5, 87/3;

·                    Arkusz 3 k.m.1, obręb Niwki

642/54, 637/54, 638/54, 639/54, 641/54, 652/54, 653/54, 654/54, 655/54, 656/54, 657/54, 658/54, 659/54, 660/54, 662/54, 666/54, 667/54, 668/54, 699/54, 700/54, 701/54, 702/54, 483/1, 503, 506, 507, 508.

·                    Obręb Kotórz Wielki

87/2, 68.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Piotr Jasiak, Projektowanie „Wod – Kan” z siedzibą w Opolu ul. Osmańczyka 4-6/8, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.06.2006 r., reprezentujący Gminę Chrząstowice, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Niwkach.

 

Starosta Opolski postanowieniem Nr OŚ.BSz-7633-122/06 z dnia 3.07.2006 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr NZ/AB-4325-2-099/06 z dnia 5.07.2006 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie załączonych do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a w/w rozporządzenia). Z uwagi na brak negatywnego oddziaływania na środowisko można odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Rozmiar i skala inwestycji ma charakter lokalny, nie wpłynie na dotychczasowy sposób użytkowania terenu, na urządzenia melioracji wodnych i wody powierzchniowe. Zakres przedsięwzięcia uporządkuje gospodarkę wodno- ściekową i nie spowoduje pogorszenia standardów środowiska. 

 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

 

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

                                                                                                    Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                             Helena Rogacka

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2006-07-20 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-15 11:40:51
Ostatnia zmiana:2006-12-15 11:40:51
Ilość wyświetleń:952

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij