Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 18.11.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu  18 listopada  2015 r. (środa) o godz. 16.30 w klubie samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1) odbędzie się X sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chrząstowice.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” na drodze wewnętrznej w Dańcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
19. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
22. Przyjęcie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
27. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Warzecha
Data utworzenia:2015-11-09 14:42:55
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2015-11-10 14:43:11
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2015-11-10 14:44:37
Ostatnia zmiana:2015-11-10 14:44:55
Ilość wyświetleń:775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij