Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Groszowice - GPZ Ozimek

Chrząstowice, dnia 27.10.2017 r.

PP.6730.1.2017                                              

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Groszowice - GPZ Ozimek

Inwestor:                   TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział
                                               w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Wnioskodawca:        Krzysztof Rencławowicz , działający z pełnomocnictwa TAURON                                                      Dystrybucja S.A z Siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu, ul.                                                         Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Lokalizacja:               dz. nr 29, 30, 33, 35, 38 k.m. 16, 104, 125 k.m. 13 obręb Groszowice                                                  826, 1762, 322, 659, 666, 668, 669, 671, 672, 673, 688, 843, 892 obręb Malina, 190/1, 239/8, 34, 80/38, 146/37 k.m. 3, 15, 135/37, 151/39, 43, 55, 92, 184/4, 12, 152/67 k.m. 2, 636/4, 285 k.m. 1 obręb Krzyżowa Dolina

Inwestycja:                          Inwestycja przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii                                      napowietrznej 110 kV relacji GPZ Groszowice - GPZ Ozimek polegająca na wykonaniu robót budowlanych, w wyniku których możliwa jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Chrząstowice
ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, pok. 13, I piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27.10.2017 roku.

  • Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Chrząstowice,
  • Tablice ogłoszeń - miejsca inwestycji
  • BIP Urzędu Gminy Chrząstowice

 

Wójt Gminy

Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Koj
Data wprowadzenia:2017-10-27 08:32:09
Opublikował:Justyna Koj
Data publikacji:2017-10-27 08:34:11
Ostatnia zmiana:2017-10-27 08:34:26
Ilość wyświetleń:218

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij