Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza nabór na zastępstwo na
Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym
Pełny etat
Urząd Gminy Chrząstowice
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38


1.  Wymagania niezbędne:
1.1 wykształcenie co najmniej średnie,
1.2 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
1.3 posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.4 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
1.5 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6 nieposzlakowana opinia,
1.7 znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, finansów publicznych, rachunkowości i ochrony danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1 biegła znajomość komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
2.2 umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
2.3 umiejętność pracy w zespole,
2.4 dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1 współudział w opracowywaniu projektu budżetu gminy,
3.2 prawidłowe wykonywanie budżetu poprzez dokonywanie następujących zapisów księgowych:
3.2.1 księgowanie i ewidencjonowanie dochodów budżetowych (w organie),
3.2.2 dekretacja dochodów budżetowych,
3.3 ewidencjonowanie sum do rozliczenia i bieżąca analiza ich realizacji,
3.4 ewidencjonowanie egzekucji administracyjnych zasądzonych na rzecz gminy,
3.5 prowadzenie ewidencji dochodów gromadzonych przez Urzędy Skarbowe
3.6 odbiór, analiza prawidłowości sprawozdań jednostek budżetowych oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
3.7 prowadzenie ewidencji analitycznej materiałów, rozliczanie inwentaryzacji (rozliczanie magazynów).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą, przy komputerze. Praca wiąże się również z przemieszczaniem się w budynku Urzędu nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz ze stresem związanym z wykonywaniem zadań pod presją czasu. Czas pracy obejmuje godziny pracy Urzędu.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.


6. Wymagane dokumenty:
6.1 list motywacyjny,
6.2 życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
6.3 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.4 kserokopia świadectw pracy,
6.5 kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.6 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6.7 oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.8 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
6.9 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  19 lutego 2018 r. do godz. 15.30 pod adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.chrzastowice.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice – I piętro.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chrząstowice (na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Sekretarza Gminy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 774219696 lub 774219613.

Wójt Gminy

Florian Ciecior
Chrząstowice, 2018-02-06

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2018-02-06 14:12:53
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-02-06 14:13:07
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-02-06 14:16:37
Ostatnia zmiana:2018-02-06 14:16:47
Ilość wyświetleń:864

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij