Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminie Chrząstowice

(Wyciąg)

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu kluczborskiego, powiatu namysłowskiego, powiatu opolskiego, w mieście na prawach powiatu Opolu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 314 do postanowienia.


§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Opolu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji. 


§ 3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Komisarz Wyborczy

w Opolu I
 
/-/ Cezary Obermajer
 
(...) 

Załącznik nr 119 gm. Chrząstowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 46-053 Chrząstowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Anita Cebula , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Niwki
2. Justyna Katarzyna Marciniak , zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Chrząstowice
3. Krystyna Mastalerz , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
4. Teresa Maria Miketa , zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
5. Łukasz Józef No wak, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
6. Beata Agnieszka Pasoń , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Chrząstowice
7. Magdalena Agnieszka Pasoń , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
8. Maria Łucja Wojciechowska , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Opole
9. Barbara Jadwiga Wyrwas , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Turawa-Marszałki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Iwona Maria Brol , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
2. Piotr Buhl , zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
3. Kornelia Gruner , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
4. Katarzyna Małgorzata Harthof , zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
5. Beata Kaczmarczyk , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
6. Justyna Bożena Kurc , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
7. Beata Anna Markowska , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Opole
8. Daria Renata Pawlak , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Chrząstowice
9. Sylwia Maria Rudkiewicz , zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice

Załącznik nr 120 gm. Chrząstowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,

Publiczna Szkoła Podstawowa, Dębska Kuźnia ul. Wiejska 53, 46-053 Chrząstowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Magdalena Elżbieta Bac, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Dębska Kuźnia
2. Daniel Buhl, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
3. Jarosław Jan Duda, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
4. Beata Bożena Gadulska, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
5. Sandra Anna Piechota, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
6. Olga Skarbek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Opole
7. Aneta Woźnica, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
8. Teresa Maria Wurst, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
9. Melania Małgorzata Zylla, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Rafał Dulęba, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
2. Krzysztof Jakuczek, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
3. Jan Juraschek, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
4. Dorota Beata Kurc, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
5. Józef Franciszek Ledwoch, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Dębska Kuźnia
6. Mariola Piechota, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
7. Agnieszka Agata Sawlik, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
8. Paweł Bernard Szymski, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
9. Justyna Krystyna Żurad, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia

Załącznik nr 121 gm. Chrząstowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,

Publiczna Szkoła Podstawowa, Dębie ul. Wiejska 18, 46-053 Chrząstowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Justyna Agnieszka Dulęba, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
2. Tomasz Józef Dulęba, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
3. Leokadia Jadwiga Król, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
4. Roman Augustyn Mateja, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
5. Maciej Jan Miga, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Opole
6. Anna Maria Nitoń-Kobyłka, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Dębie
7. Wioletta Anna Skowronek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Falmirowice
8. Róża Janina Staffa, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Falmirowice
9. Urszula Marta Talaga, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Monika Anna Czompelik, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
2. Bruno Alfred Giza, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
3. Iwona Hasterok, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Falmirowice
4. Martyna Maria Koszyk-Wieszczek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
5. Aleksandra Dorota Król, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Falmirowice
6. Anna Karolina Krupska, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Suchy Bór
7. Ewelina Barbara Krupska-Perdek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Suchy Bór
8. Agnieszka Sabina Partyka, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Opole
9. Kamil Jan Walecko, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia

Załącznik nr 122 gm. Chrząstowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,

Klub Wiejski, Daniec ul. Dąbrowicka 4, 46-053 Chrząstowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Kamila Anna Blaut, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
2. Ewelina Paulina Feliks, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
3. Krzysztof Paweł Miketa, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
4. Leszek Stanisław Oleksy, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Daniec
5. Krystyna Ewelina Passon, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
6. Barbara Maria Pytel, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
7. Paulina Magdalena Skuratowicz, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Opole
8. Adam Piotr Wedler, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Suchy Bór
9. Ilona Elżbieta Wierszak, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dąbrowice

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Ewa Adamiec, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
2. Lucyna Maria Adamiec, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
3. Anna Adamiec-Golas, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Dąbrowice
4. Marianna Maria Król, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
5. Bogumiła Ewa Lichwała, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
6. Danuta Pasoń-Kocur, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębie
7. Julia Alicja Pilot, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
8. Małgorzata Martyna Polok, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Daniec
9. Weronika Barbara Stępień, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dąbrowice


Załącznik nr 123 gm. Chrząstowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5,

Świetlica Wiejska, Suchy Bór ul. Szkolna 2, 46-053 Chrząstowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Anna Katarzyna Bartek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Ozimek
2. Karol Jan Jakuczek, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
3. Karolina Krystyna Jakuczek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
4. Wojciech Herbert Król, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Chrząstowice
5. Milena Paulina Markowska-Malek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
6. Natalia Anna Miketa, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
7. Mariusz Piotr Podgórny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ozimek
8. Grażyna Puciłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Suchy Bór
9. Wacław Puciłowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Suchy Bór

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Eryka Maria Duda, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Dębska Kuźnia
2. Małgorzata Katarzyna Jagos, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, zam. Dębska Kuźnia
3. Wioleta Małgorzata Jagos, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Krasiejów
4. Justyna Koj, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
5. Maciej Jerzy Krupski, zgłoszony przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Suchy Bór
6. Ewelina Maria Malek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
7. Sylwia Maria Malek, zgłoszona przez KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA (uzupełnienie składu), zam. Chrząstowice
8. Kamil Paweł Mateja, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębska Kuźnia
9. Laura Anna Smandzik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dębska Kuźnia
 

 

POWOŁANE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Komisarz Wyborczy w Opolu I
Data utworzenia:2018-09-28 12:37:25
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-10-02 12:37:30
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-10-02 12:58:27
Ostatnia zmiana:2018-10-02 13:01:32
Ilość wyświetleń:440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij