Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie z dnia 06.06.2007 r. dotyczące wyboru ławników na kadencję 2008-2011


O G Ł O S Z E N I E

 

            Informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2008-2011 ustaliło dla Rady Gminy Chrząstowice wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Opolu, z tego 1 ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Opolu.

            Stosownie do treści art. 162  § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 1070 ze zm.), kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin między innymi co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku (ostatniego roku kadencji).

Ławnikiem może być wybrana osoba, która: posiada obywatelstwo polskie i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat, jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

      Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Wzór karty udostępnia się w Urzędzie Gminy ul. Dworcowa 38 w Biurze Rady Gminy – pokój Nr 17. Jest on również dostępny na stronie internetowej: www.ms.gov.pl.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

a)      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

b)      informację z Krajowego rejestru Karnego,

c)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

d)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat.

 

Chrząstowice, 6 czerwca 2007 r.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                              Helena Rogacka

           

Metadane

Źródło informacji:Brygida Dulęba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2007-06-11 14:15:07
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2007-06-11 14:19:43
Ostatnia zmiana:2007-06-11 14:19:43
Ilość wyświetleń:832
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij