Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

SKARBNIK GMINY CHRZĄSTOWICE

TERESA KRUPSKA – urodzona 29 stycznia 1960 r. w Strzelinie. Mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe, magister zarządzania i marketingu w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw. W Urzędzie Gminy Chrząstowice zatrudniona od 1991 roku. Od 2002 roku pełni funkcję Skarbnika Gminy.

 

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chrząstowice, określający

PODZIAŁ ZADAŃ, KOMPETENCJI I NADZORU POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU:

 

§ 15

1.      Skarbnik Gminy – powoływany przez Radę Gminy na wniosek Wójta.

2.      Skarbnik realizuje sprawy z zakresu ekonomiczno – finansowego gminy w tym obsługi finansowo – księgowej.

3.      Kompetencje i zadania Skarbnika:

1)      opracowywanie projektu budżetu;

2)      nadzór i koordynacja działań podejmowanych w zakresie  realizacji budżetu gminy i  przestrzegania dyscypliny budżetowej;

3)      przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;

4)      opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta w zakresie rachunkowości;

5)      zapewnianie prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i ogólny nadzór nad jego ochroną;

6)      przedstawianie propozycji zmian w budżecie gminy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych;

7)      sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, określonych w odrębnych przepisach;

8)      współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz izbami i skarbowymi;

9)      czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów prawa w tym przestrzegania   przepisów ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu, ordynacji podatkowej, podatkach  i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, o opłacie skarbowej i innych dot. finansów publicznych;

10)  aprobata pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty;

11)  wykonywanie innych  zadań  przewidzianych odrębnymi przepisami;

12)  prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

4.      Skarbnik Gminy uczestniczy w sesjach Rady, a w posiedzeniach komisji – na zaproszenie przewodniczącego komisji.

5.      Skarbnik bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działania w zakresie:

1)     gospodarki kasowej;

2)      ewidencji środków trwałych;

3)      podatków i opłat lokalnych;

4)      księgowości budżetowej;

5)      kontroli wewnętrznej gospodarki finansowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

6.      Skarbnik Gminy ponosi odpowiedzialność za:

1)      wykonywanie określonych niniejszym regulaminem zadań Referatu Finansowego,

2)      organizację i funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli finansowej wszystkich komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2003-11-11 10:15:11
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2003-11-11 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-14 10:31:25
Ostatnia zmiana:2019-01-10 09:00:14
Ilość wyświetleń:3997

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij