Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2005 rok

 

Lp.

 

Planowany termin posiedzenia

 

 

TEMATY

 

1

 

styczeń

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok

 

Sprawy bieżące

 

 

 

2

 

 

marzec

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 

Podział nadwyżki budżetowej osiągniętej za rok 2004

 

Sprawy bieżące

 

 

3

 

maj/czerwiec

Sprawozdanie z przebiegu realizacji inwestycji gminnej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chrząstowice (informacja na temat sytuacji finansowej gminy).

 

Sprawy bieżące

 

 

4

 

sierpień

Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2004 roku

 

Sprawy bieżące

 

 

5

 

wrzesień

Analiza wydatków w jednostkach oświatowych – porównanie kosztów utrzymania placówek po reorganizacji sieci szkolno-przedszkolnej (lata 2003/2004 i 2004/2005)

 

Sprawy bieżące

 

 

6

 

listopad/grudzień

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Ustalenie planu pracy Komisji na 2006 rok

Sprawy bieżące

 

7

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK

 

Lp.

Planowany termin posiedzenia

TEMATY

 

1

 

luty/marzec

Przegląd dróg na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do remontu

Podział środków budżetowych na remont dróg gminnych

 

Sprawy bieżące, w tym m.in. spotkanie w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę leśną na terenie gminy Chrząstowice

 

2

 

kwiecień/maj

Gospodarka wodna – ocena stanu rzek i rowów w gminie

 

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na temat stanu rzek na terenie gminy

- ocena stanu czystości rzeki Swornicy na odcinku w Lędzinach

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę – stan wodociągów w gminie

 

Sprawy bieżące

 

3

czerwiec

Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sprawy bieżące

 

 

4

 

sierpień/wrzesień

Omówienie spraw dotyczących zaawansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chrząstowice

Sprawy bieżące

 

 

5

 

listopad/grudzień

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych   w Opolu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2006 rok na remont dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy.

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok

 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok

 

Sprawy bieżące

 

 

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

                       

                                                                      

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2005 ROK

 

 

Lp.

Termin posiedzenia

 

TEMATY

 

1

 

styczeń/ luty

Omówienie możliwości dalszego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy – opracowanie strategii na lata 2005-2010

 

2

Spotkanie z koordynatorem ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w gminie Chrząstowice

 

3

 

marzec

Spotkanie z koordynatorem sportu

- realizacja wykonywanych zadań

- przedstawienie planów na przyszłość

Spotkanie z prezesami Ludowych Zespołów Sportowych

- analiza bieżącej sytuacji

- plany na przyszłość

4

 

kwiecień

Wakacyjny wypoczynek dzieci w naszej gminie

- analiza dotychczasowych doświadczeń

- plany na przyszłość

5

Spotkanie z policjantami. Bezpieczeństwo w gminie

 

6

maj

Koszty dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006

 

 

7

 

wrzesień

Spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia i opieki społecznej (w tym CARITAS):

-         relacja z wykonywanych zadań

-         przedstawienie planów na przyszłość

 

8

 

październik/

listopad

Zaopiniowanie planu imprez kulturalno-sportowych na rok 2006.

 

Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2006.

 

Ustalenie planu pracy Komisji na 2006 rok

 

 

   na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2005 ROK

                                                                           

 

 

Lp.

 

Planowany termin posiedzenia

 

 

TEMATY

 

1

 

styczeń

Kontrola planowania i realizacji budżetu wybranej jednostki oświatowej

 

 

2

 

luty

Kontrola planowania i realizacji budżetu wybranej jednostki oświatowej

 

 

3

 

marzec

Kontrola planowania i realizacji budżetu wybranej jednostki oświatowej

 

 

4

 

kwiecień

Kontrola wydatków Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

5

 

kwiecień

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 

6

 

maj

Kontrola planowania i realizacji budżetu wybranej jednostki oświatowej

 

 

7

 

czerwiec

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2004

 

 

8

 

sierpień

Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

 

 

9

 

październik

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2005 roku

 

 

10

 

listopad/grudzień

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok

 

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

 

 

 

 

na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy,  a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2005-01-28 10:11:07
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2005-01-28 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-18 09:25:44
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:11:56
Ilość wyświetleń:1565

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij