Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2006 rok

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH NA 2006 ROK

 

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

 

 

Tematy

 

1

 

luty

1.       Analiza wydatków w publicznych przedszkolach w okresie od 01.01.2005 – 31.12.2005 i porównanie tych wydatków z budżetem na rok 2006 w zakresie finansowania placówek przedszkolnych.

2.       Zaopiniowanie materiałów na sesję.

3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

4.       Sprawy bieżące.

 

2

 

marzec

1.       Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

2.       Zaopiniowanie podziału nadwyżki budżetowej osiągniętej za rok 2005.

3.       Sprawy bieżące.

 

3

 

kwiecień/maj

1.       Zapoznanie się z realizacją kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz formami finansowania przez gminę bieżących prac z nią związanych.

2.       Sprawy bieżące.

 

4

 

sierpień

1.       Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

2.       Sprawy bieżące.

 

5

 

 

październik/

listopad/grudzień

1.       Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 r.

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok.

3.       Sprawy bieżące.

 

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2006 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

 

1

 

styczeń

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Chrząstowice.

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

2

 

marzec

1.       Przegląd dróg na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do remontu.

2.       Podział środków budżetowych na remont dróg gminnych

 

3

 

kwiecień/maj

1.       Ocena stanu rowów i rzek w gminie

2.       Gospodarka wodno-ściekowa – stan wodociągów oraz sieci kanalizacyjnej w gminie

3.       Analiza projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Chrząstowice

4.       Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

4

 

sierpień

1.       Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. w zakresie działu „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

2.       Omówienie spraw dotyczących zaawansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chrząstowice w ramach Funduszu Spójności ISPA.

 

5

 

 

wrzesień/październik

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2007 rok na remont dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy

 

6

 

listopad/grudzień

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok

3.       Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice

 

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2006 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

 

1

 

styczeń

1.       Wizja lokalna szkół pod kątem przeniesienia do szkół oddziałów „0”

2.       Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok

3.       Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego

 

2

 

marzec

1.       Ustalenie propozycji nazw topograficznych w języku niemieckim

2.       Zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010

3.       Zaopiniowanie propozycji podziału nadwyżki budżetowej osiągniętej za rok 2005.

 

3

 

kwiecień/maj

Posiedzenie wyjazdowe – przegląd klubów i świetlic wiejskich w zakresie bieżących potrzeb remontowych i inwestycyjnych

 

4

 

czerwiec

1.       Weryfikacja zajęć w ramach gminnego programu profilaktyki                   i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.       Wolontariat uczniów gimnazjalnych (z udziałem dyrektora ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni oraz przedstawicieli młodzieży)

3.       Letni wypoczynek i opieka nad dziećmi w czasie wakacji

 

5

 

 

sierpień/wrzesień

Weryfikacja Strategii rozwoju sieci oświatowej gminy Chrząstowice na lata 2005-2010

-          relacja z wykonywanych zadań

-          ustalenie priorytetowych zadań na przyszłość

 

6

 

listopad/grudzień

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok

2.       Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok

3.       Zaopiniowanie planu imprez kulturalno-sportowych na 2007 rok

4.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok

 

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

                                                                                                         

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2006 ROK

 

 

Lp.

Termin

posiedzenia

 

 

Tematy

1

luty

Kontrola gospodarki materiałowej w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego.

2

marzec

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2005.

 

3

kwiecień

1.       Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

2.       Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

4

maj/czerwiec

Kontrola realizacji budżetu w przedszkolach w odniesieniu do planu na I półrocze 2006 r.

5

sierpień

Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

 

6

wrzesień

Kontrola realizacji inwestycji w 2006 roku.

 

7

listopad/grudzień

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gmina na 2007 rok.

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok.

 

na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2006-01-26 10:10:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2006-01-27 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-18 09:48:21
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:11:09
Ilość wyświetleń:1546
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij