Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2004 rok

   

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH NA 2004 ROK

 

Lp.

Planowany termin posiedzenia

TEMATY

 

1

 

styczeń

Zmiany w kształtowaniu się  dochodów  budżetowych jednostek samorządowych

Propozycja podziału środków przyznanych na utrzymanie dróg gminnych poszczególnych  sołectw

Sprawy bieżące

 

 

2

 

 

marzec

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Sprawy bieżące

 

3

 

czerwiec

Analiza wydatków  w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/2004 oraz porównanie wyników do sytuacji z lat poprzednich

Sprawy bieżące

 

4

 

sierpień

Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy   za I półrocze 2004 roku

Sprawy bieżące

 

5

 

październik

Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz z  projektem budżetu gminy na  2005 rok

Sprawy bieżące

 

6

 

listopad

Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie dodatkowych zadań  z nadwyżki budżetowej za rok 2004

 

7

 

na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

                                                                           

   

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2004 ROK

                                                            

Lp.

Planowany termin posiedzenia

TEMATY

1

styczeń, luty

Zaopiniowanie  projektu budżetu gminy na 2004 rok.

Przegląd oświetlenia ulicznego  i jego uzasadnienie do wynikających potrzeb.

Zasięgnięcie opinii Rad Sołeckich w sprawie oświetlenia ulic gminnych.

Przegląd dróg gminnych, zarówno w danych sołectwach jak i dojazdów do pól.

Podział środków  budżetowych na remont dróg gminnych.

2

kwiecień, maj

 

 

Wyjazdowe  posiedzenie  Komisji  w sprawie  stanu przepompowni pod kątem uzdatniania wody.

Sprawdzenie czystości wód rzecznych oraz rowów i ich drożności,  ewentualne niedociągnięcia usunąć

Woda w rzece  w Lędzinach. Zbadać przyczyny zanieczyszczenia rzeki rdzą.

Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Sprawy bieżące

3

sierpień, wrzesień

Przegląd dzikich wysypisk śmieci.

Sprawy bieżące.

4

listopad, grudzień

Zaopiniowanie projektu  budżetu gminy na 2005 rok.

Opracowanie planu pracy komisji na 2005 rok

Sprawy bieżące.

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2004 ROK


 

       Lp

 

Termin

                                                   TEMATY

1

luty

 

Zaopiniowanie projektów uchwał dot. reorganizacji oświaty w gminie.

2

marzec

 

Sytuacja Służby Zdrowia  i  Stacji  Opieki „Caritas” na terenie gminy.

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych na terenie gminy

3

kwiecień

Organizacja zajęć podczas wakacji – omówienie możliwości spędzenia wolnego czasu, spotkanie  z organizatorami wypoczynku.

4

maj

  Przegląd  klubów i świetlic wiejskich

5

październik

Strategia rozwoju szkół. Analiza bieżącej sytuacji  w szkołach.

6

listopad

Funkcjonowanie  placówek przedszkolnych  na terenie gminy.

Plan imprez kulturalnych i oświatowych na rok 2005.

7

grudzień

  Analiza i zaopiniowanie budżetu gminy na 2005 rok

Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2005 rok

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2004 ROK


 

Lp.

Planowany termin posiedzenia

                                       TEMATY

1

styczeń

Zaopiniowanie  projektu budżetu gminy na 2004 rok.

 

2

marzec

Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

3

kwiecień

Zaopiniowanie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi.

4

czerwiec

Kontrola  stanu  przygotowania  reorganizacji sieci  placówek  oświatowych  na terenie gminy.

5

lipiec- wrzesień

Szczegółowa analiza  wykonania wybranego działu budżetu gminy za rok 2004.

6

 

sierpień

Ocena sprawozdań z realizacji zadań budżetowych  gminy   za I półrocze

7

październik

Ocena pracy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. Realizacja dochodów z dzierżaw lokali użytkowych.

8

listopad

Kontrola wydatków świetlic i klubów wiejskich  oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach.

9

 

grudzień

Zaopiniowanie projektu  budżetu gminy na 2005 rok

10

 

na bieżąco

Sprawy różne  wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wyrwas
Data utworzenia:2004-01-31 10:12:08
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2004-01-31 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-18 09:14:52
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:13:00
Ilość wyświetleń:1497
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij