Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2007 rok


PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2007 ROK

 

 

 

Lp.

 

Termin

Posiedzenia

 

 

Tematy

 

1

 

styczeń

 

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok

2.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 rok.

3.       Sprawy bieżące.

 

 

2

 

marzec

      

1.       Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

2.       Zaopiniowanie podziału nadwyżki budżetowej osiągniętej za rok 2006.

3.       Sprawy bieżące.

 

 

3

 

kwiecień/maj

 

1.       Zapoznanie się z realizacją kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz formami finansowania przez gminę bieżących prac z nią związanych.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

4

 

sierpień

 

1.       Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

5

 

 

październik/

listopad/grudzień

 

1.       Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 r.

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2008 rok.

3.       Sprawy bieżące.

 

 

 

na bieżąco

 

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2007 ROK

 

 

Lp.

 

Termin

posiedzenia

 

 

Tematy

 

1

 

styczeń

 

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

2.       Zatwierdzenie materiałów na sesję.

3.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok.

4.       Sprawy bieżące.

 

 

2

 

luty

 

1.       Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich oraz zainteresowanymi rolnikami z gminy Chrząstowice w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.       Sprawy bieżące

 

 

3

 

marzec/kwiecień

      

1.       Przegląd dróg na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do remontu.

2.       Podział środków budżetowych na remont dróg gminnych.

3.       Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci.

4.       Sprawy bieżące

 

 

4

 

kwiecień/maj

 

1.       Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie – spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

5

 

 

wrzesień

 

1.       Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz radnymi Powiatu Opolskiego (z gminy Chrząstowice) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2008 rok na remont dróg na terenie gminy Chrząstowice.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

6

 

listopad

 

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2008 rok.

3.       Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2008 rok.

4.       Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2008 rok.

5.       Sprawy bieżące.

 

 

 

na bieżąco

 

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 


PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2007 ROK

  

 

Lp.

 

Termin

posiedzenia

 

 

Tematy


1


styczeń


Dyskusja nad przedszkolami w gminie Chrząstowice

 


2


luty

Debata nad właściwym wykorzystaniem klubów i świetlic wiejskich (wraz z objazdem klubów i świetlic wiejskich).


3


marzec

Bezpieczeństwo uczniów w gminie Chrząstowice – zapoznanie się z koncepcją strategii przeciwdziałania przemocy na terenie szkół.


4


kwiecień

1.       Organizacja letniego wypoczynku w gminie Chrząstowice – spotkanie z organizatorami letniego wypoczynku.

2.       Spotkanie z koordynatorem sportu szkolnego:

-          relacja z wykonywanych zadań,

-          przedstawienie planów na przyszłość.


5

 


maj


Spotkanie z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych w sprawie rozpatrzenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działalność LZS.


6


czerwiec

1.       Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy Chrząstowice od początku kadencji 2006-2010 w obszarze działań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2.       Omówienie propozycji oraz zasad utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Chrząstowice.


7


wrzesień

1.       Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjum.

2.       Analiza konkursów przedmiotowych – osiągnięcia uczniów.


8


październik


Weryfikacja Strategii rozwoju sieci oświatowej gminy Chrząstowice na lata 2005-2010:

-          relacja z wykonywanych zadań,

-          ustalenie priorytetowych zadań na przyszłość.


9


listopad/grudzień

1.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

2.       Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok.

3.       Zaopiniowanie planu imprez kulturalno-sportowych na 2008 rok.

4.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2008 rok.


10


grudzień


Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy Chrząstowice w II półroczu 2007 roku w obszarze działań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 


na bieżąco


Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

         

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ

NA 2007 ROK

 

 

 

Lp.

 

Termin

posiedzenia

 

 

Tematy

 

1

 

 

styczeń

 

Posiedzenie:

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok

2.      Ustalenie planu pracy komisji na 2007 rok

 

 

2

 

marzec

 

Kontrola:

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2006

 

 

3

 

marzec

 

Kontrola:

Kontrola realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Suchym Borze (Kontrakt Nr 4)

 

 

4

 

kwiecień

 

Posiedzenie:

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

2.      Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 

5

 

sierpień

 

Posiedzenie:

Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

 

 

6

 

wrzesień

/październik

 

Kontrola:

Kontrola realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

 

 

7

 

listopad

 

Kontrola:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2007 roku

 

 

8

 

grudzień

 

Posiedzenie:

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2008 rok.

 

 

 

na bieżąco

 

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

Plany pracy Komisji na 2007 rok zatwierdzone zostały przez Radę Gminy Chrząstowice podczas IV sesji w dniu 30 stycznia 2007 roku.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2007-01-31 10:09:05
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2007-01-31 11:36:08
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2007-01-31 11:42:15
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:10:18
Ilość wyświetleń:1519
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij