Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2010 rok

Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Chrząstowice  zostały zatwierdzone na XXXIII sesji Rady Gminy Chrząstowice w dniu 10 lutego 2010 roku.

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2010 ROK

 

 

Lp.

 

Termin

Posiedzenia

 

 

Tematy

 

1.

 

Marzec

      

1.       Spotkanie z właścicielami Izb Muzealnych – omówienie form współpracy.

2.       Sprawy bieżące.

 

2.

 

Kwiecień

 

1.       Baza sportowa na terenie Gminy – stan aktualny, perspektywy  na  przyszłość.

2.       Spotkanie z koordynatorem sportu  szkolnego w gminie.

3.       Sprawy bieżące.

 

3.

 

Maj

 

1.     Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury – możliwości i perspektywy realizacji.

2.     Plan remontów placówek oświatowych – priorytety.

3.     Sprawy bieżące.

 

4

 

Czerwiec

 

1.       Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży.

2.       Informacja nt realizacji projektów w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i promocji.

3.       Sprawy bieżące.

 

5

 

 

Wrzesień

 

1.       Informacja nt realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013.

2.       Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych                 i egzaminów w gimnazjum.

3.       Stan przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębiu.

 

6

 

Październik

 

1.       Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

2.       Debata nad podsumowaniem pracy komisji w kadencji – co udało się zrealizować, co nie i dlaczego.

  

Przewodniczący Komisji

/-/ Ginter Barucki

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2010 ROK

 

Lp.

 

Termin

Posiedzenia

 

 

Tematy

 

1.

 

Marzec

      

1.       Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

2.       Sprawy bieżące.

 

2.

 

Kwiecień

 

1.       Zaopiniowanie podziału  wolnych środków budżetowych  osiągniętych  za rok 2009.

2.       Sprawy bieżące.

 

3.

 

Sierpień

 

1.       Informacja z podjętych zadań inwestycyjnych po wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r.

2.       Sprawy bieżące.

 

4

 

Wrzesień

 

1.       Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

2.       Sprawy bieżące.

 

5

 

 

Listopad

 

1.       Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 r.

2.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.

3.       Sprawy bieżące.

 

 

Na bieżąco

 

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

Przewodnicząca Komisji 

/-/ Maria Kwiecińska

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2010 ROK

 

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

 1

 Styczeń / luty

1.                   1.    Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich oraz

 zainteresowanymi rolnikami z gminy Chrząstowice w sprawie

       szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. 

2. Spotkanie z  przedstawicielami  GDDKiA  w sprawie przebudowy  drogi  nr  46 oraz  Zarządu  Dróg  Powiatowych                                           i  radnymi Powiatu Opolskiego.

3.   Sprawy bieżące 

     2

 Marzec/kwiecień

1.   Przegląd dróg na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu

      technicznego oraz wyznaczenia zadań do remontu.

2.   Podział środków budżetowych na remont dróg gminnych.

3.   Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci.

4.   Sprawy bieżące

    3

 Kwiecień/maj

1.          Przegląd OSP po kątem wyposażenia i potrzeb.

2.          Sprawy bieżące.

    4

 Wrzesień

 1.   Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek                    

       w gminie - spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego

       Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

2.    Sprawy bieżące.

    5

 Listopad

1.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

2.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.

3.    Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na

       terenie gminy Chrząstowice na 2011 rok.

4.    Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania

        i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na     

       2011 rok.

5.    Sprawy bieżące.

 

 na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

    Przewodniczący Komisji         

        /-/ Henryk Tarkowski

 

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2010 ROK

 

 

L.p.

 

Planowany termin posiedzenia

 

 

TEMATY

 

1

 

Styczeń

 

 

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy – Kultura      i ochrona dziedzictwa narodowego

 

2

 

Luty

 

 

Kontrola gospodarki materiałowej w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego.

 

3

 

Marzec

 

Kontrola zakończonej inwestycji budowy kanalizacji w miejscowościach Dębska Kuźnia i Chrząstowice

 

4

 

Kwiecień

 

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 

5

 

Czerwiec

 

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy –Obrona Cywilna

 

6

 

 

Sierpień

 

Ocena sprawozdań z realizacji zadań budżetowych gminy za  I półrocze.

 

 

7

 

 

Wrzesień /Październik

 

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy

 

8

 

Listopad/ Grudzień

 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

 

9

 

 

Na bieżąco

 

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

Przewodnicząca Komisji  

 /-/   Irena Rogocz

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Buhl
Data utworzenia:2010-02-17 10:04:55
Wprowadził do systemu:Agnieszka Buhl
Data wprowadzenia:2010-02-17 15:57:18
Opublikował:Agnieszka Buhl
Data publikacji:2010-02-17 16:04:04
Ostatnia zmiana:2011-02-09 10:06:11
Ilość wyświetleń:1484
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij