Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Akty prawa miejscowego (kadencja 2010-2014)

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

KADENCJA 2010-2014

 

Lp.

Nazwa aktu prawnego

Numer

Data

Sprawa

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

1

Uchwała

III/6/2010

14.12.2010

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Nr 158, poz. 1881, z dn. 29.12.2010r.

2

uchwała

III/7/2010

14.12.2010

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/307/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27.10.2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 158, poz. 1882, z dn. 29.12.2010r.

3

Uchwała

III/13/2011

12.01.2011

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice

Nr 16, poz. 185, z dn. 21.02.2011r.

4

Uchwała

III/14/2011

12.01.2011

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Nr 11, poz. 112, z dn. 02.02.2011r.

5

Uchwała

IV.25.2011

30.03.2011

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny

Nr 50, poz. 636, z dn. 16.05.2011r.

6

Uchwała

IV.26.2011

30.03.2011

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór

Nr 50, poz. 637, z dn. 16.05.2011r.

7

Uchwała

IV.27.2011

30.03.2011

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2011-2015

Nr 54, poz. 704, z dn. 27.05.2011r.

8

Uchwała

IV.28.2011

30.03.2011

w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Nr 45, poz. 574, z dn. 29.04.2011r.

9

Uchwała

V.32.2011

18.05.2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Nr 63, poz. 800, z dn. 14.06.2011r.

10

Uchwała

V.33.2011

18.05.2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice

Nr 69, poz. 864, z dn. 29.06.2011r.

11

Uchwała

V.37.2011

18.05.2011

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice

Nr 77, poz. 961, z dn. 19.07.2011 r.

12

Uchwała

VI.45.2011

22.06.2011

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice

Nr 90, poz. 1151, z dn. 16.08.2011r.

13

Uchwała

VII.49.2011

31.08.2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2011

Nr 110, poz. 1329, z dn. 30.09.2011r.

14

Uchwała

VII.50.2011

31.08.2011

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice

Nr 148, poz. 1891, z dn. 16.12.2011r.

15

Uchwała

VII.51.2011

31.08.2011

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Nr 110, poz. 1330, z dn. 30.09.2011r.

16

Uchwała

VII.52.2011

31.08.2011

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boiska – Orlik 2012” w Dębskiej Kuźni

Nr 110, poz. 1331, z dn. 30.09.2011r.

17

Uchwała

IX.58.2011

26.10.2011

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej

Nr 128, poz. 1498, z dn. 22.11.2011 r.

18

Uchwała

IX.61.2011

26.10.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 131, poz. 1561, z dn. 29.11.2011 r.

19

Uchwała

IX.62.2011

26.10.2011

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Nr 131, poz. 1562, z dn. 29.11.2011 r.

20

Uchwała

IX.63.2011

26.10.2011

w sprawie nadania nazwy ulicy

Nr 128, poz. 1499, z dn. 22.11.2011 r.

21

Uchwała

IX.65.2011

26.10.2011

w sprawie zmiany uchwały

poz. 76 z dn. 12.01.2012r.

22

Uchwała

X.71.2011 30.11.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr 144, poz. 1810, z dn. 15.12.2011r.

23

Uchwała

X.73.2011 30.11.2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Nr 144, poz. 1811, z dn. 15.12.2011r.
24

Uchwała

XI.77.2011 28.12.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chrząstowice na lata 2012-2016 poz. 120 z dnia 18.01.2012r. 

25  Uchwała             XIII.87.2012 28.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice uchylona uchwałą nr XIV.95.2012                                
26 Uchwała XIII.88.2012 28.03.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice poz. 697 z dnia 15.05.2012r.
27 Uchwała XIII.89.2012 28.03.2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice poz. 783 z dnia 29.05.2012 r.
28 Uchwała XIII.92.2012 28.03.2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania poz. 635 z dnia 04.05.2012r.
29 Uchwała XIV.95.2012 23.05.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice poz. 870 z dn. 18.06.2012 r.
30 Uchwała XIV.100.2012 23.05.2012 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego poz. 851 z dn. 15.06.2012 r.
31 Uchwała XIV.101.2012 23.05.2012 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice poz. 953 z dn. 05.07.2012 r.
32 Uchwała XVI.118.2012 10.08.2012 w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr VII.50.2011 z dn. 31.08.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice) poz. 1305 z dnia 24.09.2012 r.
33 Uchwała XVII.119.2012 19.09.2012 w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym poz. 1415 z dnia 16.10.2012 r.
34 Uchwała XVII.120.2012 19.09.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy poz. 1367 z dnia 09.10.2012 r.
35 Uchwała XVII.121.2012 19.09.2012 w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany uchwały nr XIII.88.2012 z dn. 28.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice) poz. 1368 z dnia 09.10.2012 r.

 

Wszystkie powyższe uchwały Rady Gminy Chrząstowice, będące aktami prawa miejscowego, opublikowane zostały w dziale "Akty prawne", rozdziale "Uchwały Rady Gminy", kadencja 2010-2014.

Uprzejmie informujemy, że kolejne uchwały Rady Gminy Chrząstowice, będące aktami prawa miejscowego  publikowane są na bieżąco w BAZIE AKTÓW WŁASNYCH stanowiącej ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO. Serdecznie zapraszamy.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2011-01-20 10:00:30
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2011-01-20 10:00:40
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2011-02-07 11:42:17
Ostatnia zmiana:2012-12-03 11:35:46
Ilość wyświetleń:2511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij