Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Wykaz kart zawierających informacje o środowisku - rok 2006


Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku z 2006 roku

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

60

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na 5

sztuk drzew w gatunku modrzew w Suchym Borze

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-64/06

4.

Data wydania

29.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

58

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
59
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na 30
sztuk drzew w gatunku sosna, 1 szt. w gatunku akacja, 2 szt. brzozy z działki nr 1050/213 i 1051/213 k.m. 4 obręb Chrząstowice
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-63/06
4.
Data wydania
22.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
57
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
58
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 5
sztuk drzew w gatunku modrzew z działki nr 838/277 k.m. 1 obręb Suchy Bór
Znak sprawy
OŚ-7635-64/06
Data złożenia
21.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
57
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 30
sztuk drzew w gatunku sosna, 1 szt. w gatunku akacja, 2 szt. brzozy z działki nr 1050/213 i 1051/213 k.m. 4 obręb Chrząstowice
Znak sprawy
OŚ-7635-63/06
Data złożenia
21.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-


Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
59
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3.
Znak sprawy
OŚ-7621-46/06
4.
Data wydania
20.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
WC SERWIS
Ul. Szybowa 2
Zabrze
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
56
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
58
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3.
Znak sprawy
OŚ-7621-44/06
4.
Data wydania
12.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Aqvador Sp. z o.o.
Ul. Kolonia 22
Dębska Kuźnia
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
55
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
56
Zakres przedmiotowy wniosku
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Znak sprawy
OŚ-7621-46/06
Data złożenia
14.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
WC SERWIS
Ul. Szybowa 2
Zabrze
Wyszczególnienie załączników do wniosku
4
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 20.12.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
55
Zakres przedmiotowy wniosku
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Znak sprawy
OŚ-7621-44/06
Data złożenia
08.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Aqvador Sp. z o.o.
Ul. Kolonia 22
Dębska Kuźnia
Wyszczególnienie załączników do wniosku
4
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 12.12.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
58
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Opole - Ledziny
3.
Znak sprawy
OŚ-7624-10/2/06
4.
Data wydania
13.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Niedziałkowskiego 6
Opole
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
45
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
57
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie uzgadniające warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia- Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia-Schodnia
3.
Znak sprawy
OŚ-7624-12/06
4.
Data wydania
15.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Niedziałkowskiego 6
Opole
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
54
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
56
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na 30
sztuk drzew w gatunku sosna z działki nr 163/84 k.m. 1 obręb Dębska Kuźnia
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-61/06
4.
Data wydania
08.12.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
52
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
54
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o uzgodnienie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia- Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia-Schodnia
 
 
 
Znak sprawy
OŚ-7624-12/06
Data złożenia
15.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Niedziałkowskiego 6
Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy i Miasta Ozimek
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
53
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa:
Przyłączenie i uzbrojenie studni wierconej nr 4 na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Chrząstowice na działce nr 139/32 k.m. 5”.
 
 
 
Znak sprawy
OŚ-7624-11/06
Data złożenia
11.12.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
52
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 30
sztuk drzew w gatunku sosna z działki nr 163/84 k.m. 1 obręb Dębska Kuźnia
Znak sprawy
OŚ-7635-61/06
Data złożenia
29.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
52
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 30
sztuk drzew w gatunku sosna z działki nr 163/84 k.m. 1 obręb Dębska Kuźnia
Znak sprawy
OŚ-7635-61/06
Data złożenia
29.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
55
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew w gatunku topola na działce nr 83/56 k.m. 9 obręb Daniec.
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-57/06
4.
Data wydania
28.11.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
49
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
54
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew w gatunku: 4 szt. olchy i 6 szt. osiki z działki nr 504/37 k.m. 3 obręb Dębie.
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-56/06
4.
Data wydania
28.11.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
51
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
51
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 10
sztuk drzew w gatunku: 4 szt. olchy i 6 szt. osiki z dizalki nr 504/37 k.m. 3 obręb Dębie
Znak sprawy
OŚ-7635-56/06
Data złożenia
20.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
50
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 30
sztuk drzew w gatunku sosna na działce nr 287/12 k.m. 1 obręb Niwki
Znak sprawy
OŚ-7635-52/06
Data złożenia
17.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
50
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 30
sztuk drzew w gatunku sosna na działce nr 287/12 k.m. 1 obręb Niwki
Znak sprawy
OŚ-7635-52/06
Data złożenia
17.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
53
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 30 szt. drzew w gatunku sosna z działki nr 2870/12 k.m. 1 obręb Niwki
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-52/06
4.
Data wydania
20.11.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
50
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
 
 
Decyzje i postanowienia.
Numer wpisu
52
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 46 na odcinku Opole - Lędziny
Znak sprawy
OŚ-7624-10/1/06
Data wydania
16.11.2006 r.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
Ul. Niedziałkowskiego 6
Opole
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
45
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
-
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
49
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 4
sztuk drzew w gatunku topola na działce nr 83/56 k.m. 9 obręb Daniec
Znak sprawy
OŚ-7635-53/06
Data złożenia
14.11.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Decyzje i postanowienia.
Numer wpisu
51
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obudowy studni 11 c na terenie ujęcia Zawada.
Znak sprawy
OŚ-7624-9/1/06
Data wydania
08.11.2006 r.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
Opole
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
36
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
-
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
48
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 13
sztuk drzew w gatunku sosna na działce nr 284/1 k.m. 1 obręb Dębska Kuźnia
Znak sprawy
OŚ-7635-49/06
Data złożenia
26.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
47
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 23 drzew z poboczy dróg powiatowych
Znak sprawy
OŚ-7635-49/06
Data złożenia
23.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Strzelców Bytomskich 7
Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
50
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 m2 krzewów w gatunku z działki nr 278/146 k.m. 7 obręb Lędziny
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-47/06
4.
Data wydania
02.11.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
46
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
 
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
46
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 12 m 2 wierzby z działki nr 278/146 k.m. 7 obręb Lędziny.
Znak sprawy
OŚ-7635-48/06
Data złożenia
26.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
46
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 12 m 2 wierzby z działki nr 278/146 k.m. 7 obręb Lędziny.
Znak sprawy
OŚ-7635-48/06
Data złożenia
26.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
45
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa:
przebudowa drogi krajowej Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny na odcinku Opole - Lędziny w km 102+480 do 103+585.
 
Znak sprawy
OŚ-7624-10/06
Data złożenia
23.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
ul. Oleska 64
45-222 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
45
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa:
przebudowa drogi krajowej Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny na odcinku Opole - Lędziny w km 102+480 do 103+585.
 
Znak sprawy
OŚ-7624-10/06
Data złożenia
23.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
ul. Oleska 64
45-222 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji.
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
49
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-47/06
4.
Data wydania
23.10.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
44
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
49
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-47/06
4.
Data wydania
23.10.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
44
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
49
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-47/06
4.
Data wydania
23.10.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
44
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
v
Numer wpisu
44
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 19 szt. drzew w gatunku olcha w tym 3 szt. ze skarp Młynówki w Dębiu (224/68) i 16 szt. olch z dizałki nr 504/37 
Znak sprawy
OŚ-7635-47/06
Data złożenia
11.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
48
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm  z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-46/06
4.
Data wydania
11.10.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
43
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
47
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk z działki nr 732/133 k.m. 2 obręb Dąbrowice
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-43/06
4.
Data wydania
10.10.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
42
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
43
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm  z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki
Znak sprawy
OŚ-7635-43/06
Data złożenia
11.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
42
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk z działki nr 732/133 k.m. 2 obręb Dąbrowice
Znak sprawy
OŚ-7635-43/06
Data złożenia
05.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

Numer wpisu
41
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 15 szt. drzew w gatunku brzoza z działki nr 233 k.m. 4 obręb Chrząstowice
Znak sprawy
OŚ-7635-42/06
Data złożenia
03.10.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
 
 
 

Decyzje i postanowienia.
Numer wpisu
42
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Suchy Bór w drogach gminnych nr 522, 267, 1546/269 i 1573/269 k.m. 1 obręb Suchy Bór.
Znak sprawy
OŚ-7624-8/1/06
Data wydania
04.10.2006 r.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Chrząstowice
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
35
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
-
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
Uwagi
-
 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
35
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Suchy Bór w drogach gminnych nr 522, 267, 1546/269, 1573/269 k.m. 1
 
Znak sprawy
OŚ-7624-8/06
Data złożenia
05.09.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Chrząstowice:
reprezentowana przez Karola Różyckiego Projektowanie Wykonawstwo
ul. Chabrów 36/3
45- 221 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsiewzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
 

 


 

 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
36
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa:
Budowa obudowy studni zastępczej nr 11c wraz z zagospodarowaniem terenu, poło0żonej w Lędzinach i stanowiącej fragment ujęcia wody pitnej dla miasta Opola
 
Znak sprawy
OŚ-7624-9/06
Data złożenia
11.09.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
ul. Oleska 64
45-222 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsiewzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
37
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa: budowa obudowy studni zastępczej nr 11 c wraz z zagospodarowaniem terenu, położonej w Lędzinach i stanowiącej fragment ujęcia wody pitnej dla miasta Opola.
 
Znak sprawy
OŚ-7624-9/06
Data złożenia
11.09.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
28
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 20 szt. drzew: 15 szt. wierzby o obw. 35 – 45 cm, 5 szt. olchy o obw. 60 cm, 55 cm, 57 cm, 80 cm, 90 cm, rosnących na działce nr 219/20 i 105/20 k.m. 7 obręb Chrząstowice
Znak sprawy
OŚ-7635-33/06
Data złożenia
4.08.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 31.08.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

 
 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
29
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 83 szt. drzew: 42 szt. olchy O 20 cm, 22 szt. olchy O 30 cm, 5 szt. olchy O 35 cm, 10 szt. olchy O 40 cm, 2 szt. olchy O 55 cm, 1 szt. dębu O 75 cm, 1 szt. dębu O 35 cm, rosnących na działce nr 160 i 157/2 k.m. 8 obręb Chrząstowice
Znak sprawy
OŚ-7635-29/1/06
Data złożenia
25.08.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 06.09.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

 


 

 
 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
30
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 4 szt. drzew: 1 szt. brzozy o obw. 120 cm, 3 szt. sosny o obw. 100 cm, 115 cm, 120 cm, rosnących na działce nr 371/4 k.m. 1 obręb Niwki
Znak sprawy
OŚ-7635-32/06
Data złożenia
01.09.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 05.09.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
31
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku lipa o obw. 200 cm rosnącej na działce nr 328/77 k.m. 2 obręb Falmirowice
Znak sprawy
OŚ-7635-34/06
Data złożenia
16.08.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 06.09.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
 
 

 


 

 
 
Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
32
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk o obw. 73 cm rosnącego na działce nr 1024/311 k.m. 1 obręb Suchy Bór
Znak sprawy
OŚ-7635-35/06
Data złożenia
31.08.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 06.09.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
33
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 20 szt. drzew: 15 szt. wierzby o obw. 35 – 45 cm, 5 szt. olchy o obw. 60 cm, 55 cm, 57 cm, 80 cm, 90 cm, rosnących na działce nr 219/20 i 105/20 k.m. 7 obręb Chrząstowice
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-33/06
4.
Data wydania
31.08.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
28
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 
 

 


 

 
 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
34
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 83 szt. drzew: 42 szt. olchy O 20 cm, 22 szt. olchy O 30 cm, 5 szt. olchy O 35 cm, 10 szt. olchy O 40 cm, 2 szt. olchy O 55 cm, 1 szt. dębu O 75 cm, 1 szt. dębu O 35 cm, rosnących na działce nr 160 i 157/2 k.m. 8 obręb Chrząstowice
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-29/1/06
4.
Data wydania
06.09.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
29
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 


 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
35
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew: 1 szt. brzozy o obw. 120 cm, 3 szt. sosny o obw. 100 cm, 115 cm, 120 cm, rosnących na działce nr 371/4 k.m. 1 obręb Niwki
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-32/06
4.
Data wydania
05.09.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
30
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 


 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
36
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku lipa o obw. 200 cm rosnącej na działce nr 328/77 k.m. 2 obręb Falmirowice
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-34/06
4.
Data wydania
06.09.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
31
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 

 


 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
37
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk o obw. 73 cm rosnącego na działce nr 1024/311 k.m. 1 obręb Suchy Bór
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-35/06
4.
Data wydania
06.09.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
32
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 
 

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
32
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew w gatunku: 2 szt. dębu o obw. 141 cm i 119 cm, 4 szt. olchy o obw. 204 cm, 157 cm, 144 cm, 144 cm, 3 szt. brzozy o obw. 141 cm
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7635-31/06
4.
Data wydania
09.08.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
27
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
30
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w gatunku topola o obwodzie 205 cm z pasa drogi krajowej nr 46 w km 108+783 L
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7624-28/06
4.
Data wydania
26.07.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
26
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
26
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku topola w pasie drogi krajowej nr 46 w km 108+783L
Znak sprawy
OŚ-7635-28/06
Data złożenia
24.07.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja zezwalająca na usunięcie nr OŚ-7635- 28/06 z dnia 26.07.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
29
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie: odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niwki.
3.
Znak sprawy
OŚ-7624/5/1/06
4.
Data wydania
20.07.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Inwestor: Gmina Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
21
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
28
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie: odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wod. – kan. dla terenów zabudowy zagrodowej w Lędzinach oraz ORDIM w Suchym Borze.
3.
Znak sprawy
OŚ-7624/4/1/06
4.
Data wydania
20.07.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
20
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
27
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w gatunku brzoza o obwodzie: 63 cm, 68 cm, 82 cm, 65 cm, 77 cm z działki nr 487/279 k.m. 2 obręb Lędziny.
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7624-26/06
4.
Data wydania
11.07.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
24
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
25
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa: przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny- Dębska Kuźnia w km 105+036 do 108+884 o długości 3,8 km.
 
Znak sprawy
OŚ-7624-6/06
Data złożenia
10.07.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Niedziałkowskiego 6
45- 085 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Informacja o planowanym przedsiewzięciu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
24
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie 5 szt. drzew w gatunku brzoza w Lędzinach-działka nr 487/279 k.m. 2.
Znak sprawy
OŚ-7635-26/06
Data złożenia
03.07.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja zezwalająca na usunięcie nr OŚ-7635- 26/06 z dnia 11.07.2006 r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
26
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w gatunku świerk o obwodzie 147 cm z działki nr 592/285 k.m. 1 obręb Suchy Bór.
 
3.
Znak sprawy
OŚ-7624-25/06
4.
Data wydania
29.06.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
23
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
25
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie: zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3.
Znak sprawy
OŚ-7660-10/06
4.
Data wydania
27.06.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe KOZAK
Ul. Łęgi 2
Warszawa
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
22
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
23
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa w gatunku świerk w Suchym Borze
Znak sprawy
OŚ-7635-25/06
Data złożenia
26.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja z dnia 29.06.2006 r. nr OŚ-7635-25/06
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Wniosk o wydanie decyzji.

Numer wpisu
22
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie opinii w związku z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
OŚ-7660-10/06
Data złożenia
26.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Starostwo Powiatowe w Opolu
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Postanowienie z dnia 27.06.2006 r. nr OŚ-7660-10/06
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
24
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie: zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3.
Znak sprawy
OŚ-7660-9/06
4.
Data wydania
22.06.2006 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Chrząstowice
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF
ul. Lecha 14
Ruda Śląska
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Opolu
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
12.
Uwagi
-

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
20
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa: budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Niwki:
·         Arkusz 1 k.m. 1 obręb Niwki:
703/51, 135/26, 621/58, 250/59, 182/62, 615/63, 717/66, 203/68, 471/70, 206/71, 244/71, 229/72, 208/73, 136/76, 187/73, 228/72, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 101/39, 100/39, 38, 37, 89, 22, 242/91, 144/27, 145/27, 169/28, 147/29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 23, 215/18, 504, 678/2, 126/3, 263/3, 264/3, 476/4, 609/5, 219/6, 199/6, 265/7, 266/7, 86/2, 178/9, 226/10, 505, 509, 512, 510, 514, 516, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 525, 529, 528, 530, 531, 25, 532, 533, 264/3, 488/3,728/4, 729/4, 437/4, 625/5, 433/6, 437/7, 443/7, 483/1, 487/1, 535, 534, 536, 537, 538, 539, 541, 543, 542, 546, 545, 547, 549, 551, 552, 553, 486/1, 584/2, 580/2, 581/2, 582/2, 566/3, 579/2, 578/2, 724/2, 575/2, 574/2, 502/2, 499/2, 496/2, 493/3, 564/3, 634/3, 585/3, 555/3, 554/3, 559/3, 628/3, 631/3, 629/3, 734/4, 490/3, 725/4, 732/4, 739/4, 737/4, 426/5, 424/6, 422/6, 421/6, 419/7, 417/7, 437/6, 438/5, 436/6, 435/7, 412/7, 399/4, 401/5, 403/5, 402/5, 406/6, 407/6, 410/7, 411/7, 396/4, 394/5, 393/5, 391/6, 389/6, 388/6, 386/7, 384/7, 371/4, 373/5, 374/5, 375/5, 377/6, 381/7, 732/4, 738/4, 416/5, 414/6, 367/8, 716/8, 366/8, 365/8, 364/8, 363/8, 362/8, 361/8, 360/8, 468/8, 464/9, 457/9, 448/10, 465/9, 456/9, 446/10, 445/10, 444/10, 447/10, 291/11, 283/11, 282/11, 302/11, 289/11, 285/11, 284/11, 297/11, 303/11, 300/12, 287/12, 310/12, 280/13, 269/14, 274/14, 279/13, 267/14, 268/14, 312/12, 311/12, 477/14, 478/14, 308/14, 24, 293/15, 600/15, 357/16, 356/16, 355/16, 664/17, 295/15, 352/16, 353/16, 316/17, 209/73, 240/17, 50, 249/59;
·         Arkusz 2 k.m.1 obreb Niwki:
319/17, 326/18, 331/18, 343/19, 349/20, 317/17, 323/18, 324/18, 330/18, 340/19, 341/19, 346/20, 347/20, 348/20, 626/19, 673/20, 598/20, 597/20, 596/20, 671/20, 695/20, 697/20, 708/19, 707/19, 21, 210/95, 216/95, 104/93, 195/20, 247/20, 170/19, 480/19, 479/19, 258/18, 644/19, 645/19;
·         K.m.4 obręb Niwki:
89/5, 87/3;
·         Arkusz 3 k.m.1 obręb Niwki:
642/54, 637/54, 638/54, 639/54, 641/54, 652/54, 653/54, 654/54, 655/54, 656/54, 657/54, 658/54, 659/54, 660/54, 662/54, 666/54, 667/54, 668/54, 699/54, 700/54, 701/54, 702/54, 483/1, 503, 506, 507, 508.
·         Kotórz Wielki
87/2, 68.
 
Znak sprawy
OŚ-7624-5/06
Data złożenia
21.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Piotr Jasiak
Projektowanie Wod- Kan
ul. Osmańczyka 4-6/8
45- 027 Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Metryka projektu
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W trakcie realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.

Numer wpisu
20
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja środowiskowa:
budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej dla zespołu domów jednorodzinnych i dla Opolskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „ORDiM” na działkach nr 551/21, 2 k.m. 1, 15/1, 16, 243/24 k.m. 3 obręb Suchy Bór oraz 8 k.m. 4, 399 k.m. 1 obręb Lędziny.
Znak sprawy
OŚ-7624-4/06
Data złożenia
19.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Andrzej Wianecki
ul. Grudzicka 82
Opole
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Załącznik graficzny
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
W realizacji
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji.
Numer wpisu
18
Zakres przedmiotowy wniosku
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew:
Wycinka 16 szt. drzew:
  • 5 szt. w gatunku dąb o obwodach: 22 cm, 50cm, 22 cm, 66 cm, 69 cm;
  • 5 szt. w gatunku jesion o obwodach: 22 cm, 25 cm, 35 cm, 22 cm, 65 cm;
  • 2 szt. w gatunku brzoza o obwodach: 69 cm i 70 cm;
  • 1 szt. w gatunku olcha o obwodzie: 126 cm;
  • 2 szt. w gatunku osika o obwodach: 53 cm, 60 cm;
  • 1 szt. w gatunku sosna o obwodzie: 50 cm;
  • 70 m2 krzewów.
z dz. nr 45 k.m. 6 obręb Daniec
Znak sprawy
OŚ-7635-23/06
Data złożenia
7.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Radny Gminy- gmina Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Przekazany wg kompetencji do Starostwa Powiatowego w Opolu
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu
18
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o decyzję zezwalającą na usunięcie drzew:
3 szt. drzew w gatunku akacja rosnących w pasie drogi gminnej- ul. Niwecka w Dębskiej Kuźni.
Znak sprawy
OŚ-7635-22/06
Data złożenia
12.06.2006 r.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej- gmina Chrząstowice
Wyszczególnienie załączników do wniosku
brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Chrząstowice
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Przekazano wg kompetencji do Starostwa Powiatowego w Opolu.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 


 

Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2006-06-08 00:00:00
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2006-12-11 12:41:33
Ostatnia zmiana:2007-04-04 16:25:22
Ilość wyświetleń:1727

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij