Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Karty usług - decyzje

 
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

60

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na 5

sztuk drzew w gatunku modrzew w Suchym Borze

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-64/06

4.

Data wydania

29.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

58

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

59

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na 30

sztuk drzew w gatunku sosna, 1 szt. w gatunku akacja, 2 szt. brzozy z działki nr 1050/213 i 1051/213 k.m. 4 obręb Chrząstowice

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-63/06

4.

Data wydania

22.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

57

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

59

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3.

Znak sprawy

OŚ-7621-46/06

4.

Data wydania

20.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

WC SERWIS

Ul. Szybowa 2

Zabrze

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

56

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

58

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3.

Znak sprawy

OŚ-7621-44/06

4.

Data wydania

12.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Aqvador Sp. z o.o.

Ul. Kolonia 22

Dębska Kuźnia

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

55

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

58

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Opole - Ledziny

3.

Znak sprawy

OŚ-7624-10/2/06

4.

Data wydania

13.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ul. Niedziałkowskiego 6

Opole

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

45

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

57

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie uzgadniające warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia- Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia-Schodnia

3.

Znak sprawy

OŚ-7624-12/06

4.

Data wydania

15.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ul. Niedziałkowskiego 6

Opole

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

54

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

56

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na 30

sztuk drzew w gatunku sosna z działki nr 163/84 k.m. 1 obręb Dębska Kuźnia

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-61/06

4.

Data wydania

08.12.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

52

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

55

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew w gatunku topola na działce nr 83/56 k.m. 9 obręb Daniec.

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-57/06

4.

Data wydania

28.11.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

49

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

54

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew w gatunku: 4 szt. olchy i 6 szt. osiki z działki nr 504/37 k.m. 3 obręb Dębie.

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-56/06

4.

Data wydania

28.11.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

51

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

53

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 30 szt. drzew w gatunku sosna z działki nr 2870/12 k.m. 1 obręb Niwki

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-52/06

4.

Data wydania

20.11.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

50

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Decyzje i postanowienia.

Numer wpisu

52

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 46 na odcinku Opole - Lędziny

Znak sprawy

OŚ-7624-10/1/06

Data wydania

16.11.2006 r.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

Ul. Niedziałkowskiego 6

Opole

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

45

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

-

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

Uwagi

-Decyzje i postanowienia.

Numer wpisu

51

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obudowy studni 11 c na terenie ujęcia Zawada.

Znak sprawy

OŚ-7624-9/1/06

Data wydania

08.11.2006 r.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Oleska 64

Opole

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

36

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

-

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

50

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 m2 krzewów w gatunku z działki nr 278/146 k.m. 7 obręb Lędziny

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-47/06

4.

Data wydania

02.11.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

46

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

49

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-47/06

4.

Data wydania

23.10.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

44

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

49

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-47/06

4.

Data wydania

23.10.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

44

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

48

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew w tym: 12 szt. w gatunku brzoza o obw.: 31 cm, 47 cm, 55 cm, 33 cm, 46 cm, 47 cm, 32 cm, 39 cm, 48 cm, 50 cm, 36 cm, 33 cm oraz 5 szt. w gatunku sosna o obw.: 68 cm, 57 cm, 62 cm, 78 cm, 49 cm  z działki nr 708/19 k.m. 1 obręb Niwki

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-46/06

4.

Data wydania

11.10.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

43

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

UwagiLp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

47

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk z działki nr 732/133 k.m. 2 obręb Dąbrowice

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-43/06

4.

Data wydania

10.10.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

42

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-Decyzje i postanowienia.

Numer wpisu

42

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Suchy Bór w drogach gminnych nr 522, 267, 1546/269 i 1573/269 k.m. 1 obręb Suchy Bór.

Znak sprawy

OŚ-7624-8/1/06

Data wydania

04.10.2006 r.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Gmina Chrząstowice

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

35

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

-

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

33

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 20 szt. drzew: 15 szt. wierzby o obw. 35 – 45 cm, 5 szt. olchy o obw. 60 cm, 55 cm, 57 cm, 80 cm, 90 cm, rosnących na działce nr 219/20 i 105/20 k.m. 7 obręb Chrząstowice

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-33/06

4.

Data wydania

31.08.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

28

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

34

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 83 szt. drzew: 42 szt. olchy O 20 cm, 22 szt. olchy O 30 cm, 5 szt. olchy O 35 cm, 10 szt. olchy O 40 cm, 2 szt. olchy O 55 cm, 1 szt. dębu O 75 cm, 1 szt. dębu O 35 cm, rosnących na działce nr 160 i 157/2 k.m. 8 obręb Chrząstowice

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-29/1/06

4.

Data wydania

06.09.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

29

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

35

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew: 1 szt. brzozy o obw. 120 cm, 3 szt. sosny o obw. 100 cm, 115 cm, 120 cm, rosnących na działce nr 371/4 k.m. 1 obręb Niwki

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-32/06

4.

Data wydania

05.09.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

30

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

36

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku lipa o obw. 200 cm rosnącej na działce nr 328/77 k.m. 2 obręb Falmirowice

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-34/06

4.

Data wydania

06.09.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

31

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

37

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w gatunku świerk o obw. 73 cm rosnącego na działce nr 1024/311 k.m. 1 obręb Suchy Bór

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-35/06

4.

Data wydania

06.09.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

32

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-

 Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

32

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew w gatunku: 2 szt. dębu o obw. 141 cm i 119 cm, 4 szt. olchy o obw. 204 cm, 157 cm, 144 cm, 144 cm, 3 szt. brzozy o obw. 141 cm

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7635-31/06

4.

Data wydania

09.08.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

27

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

30

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w gatunku topola o obwodzie 205 cm z pasa drogi krajowej nr 46 w km 108+783 L

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7624-28/06

4.

Data wydania

26.07.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

26

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

29

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie: odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niwki.

3.

Znak sprawy

OŚ-7624/5/1/06

4.

Data wydania

20.07.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Inwestor: Gmina Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

28

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie: odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wod. – kan. dla terenów zabudowy zagrodowej w Lędzinach oraz ORDIM w Suchym Borze.

3.

Znak sprawy

OŚ-7624/4/1/06

4.

Data wydania

20.07.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice.

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

20

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-

 Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

27

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w gatunku brzoza o obwodzie: 63 cm, 68 cm, 82 cm, 65 cm, 77 cm z działki nr 487/279 k.m. 2 obręb Lędziny.

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7624-26/06

4.

Data wydania

11.07.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

24

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

26

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w gatunku świerk o obwodzie 147 cm z działki nr 592/285 k.m. 1 obręb Suchy Bór.

 

3.

Znak sprawy

OŚ-7624-25/06

4.

Data wydania

29.06.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wyłączenie jawności informacji nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Organ, który dokonał wyłączenia – Urząd Gminy Chrząstowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

23

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi
Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

25

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie: zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3.

Znak sprawy

OŚ-7660-10/06

4.

Data wydania

27.06.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe KOZAK

Ul. Łęgi 2

Warszawa

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-

 Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

24

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie: zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3.

Znak sprawy

OŚ-7660-9/06

4.

Data wydania

22.06.2006 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF

ul. Lecha 14

Ruda Śląska

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Opolu

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

12.

Uwagi

-


Metadane

Źródło informacji:Daria Pawlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Pawlak
Data wprowadzenia:2011-12-14 09:38:51
Opublikował:Daria Pawlak
Data publikacji:2011-12-14 09:39:17
Ostatnia zmiana:2011-12-14 09:39:19
Ilość wyświetleń:973

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij