Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2012 rok

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2012 ROK

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

Tematy

1.

Styczeń/Luty

1.      Oświata - analiza sieci szkolno przedszkolnej na terenie gminy.

2.      Sprawy bieżące.

2.

Marzec

1.      Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z przedstawicielem Policji.

2.      Plan imprez kulturalno-sportowych na 2012 rok.

3.      Sprawy bieżące.

3.

Kwiecień/Maj

1.      Informacja na temat realizacji zadań pozalekcyjnych.

1.      Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2.      Sport w gminie.

3.      Sprawy bieżące.

4

Czerwiec

(I połowa)

2.      Analiza działań realizowanych przez gminę przy udziale środków pozabudżetowych w latach 2008-2012.

3.      Sprawy bieżące.

 

5

 

Wrzesień/

Październik

1.    Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

2.    Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3.    Organizacja roku szkolnego 2012/2013.

4.    Sprawy bieżące.

 

6

 

Listopad/

Grudzień

1.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

4.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok.

5.    Sprawy bieżące

 

na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

 

 

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2012 ROK

 

L.p.

Termin

posiedzenia

TEMATY

 

 1

 Styczeń

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy – Oświata i wychowanie 

 

 2

Maj – I połowa

Kontrola organizacji roku szkolnego 2012/2013

 

 3

Maj – II połowa

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

2.      Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

 4

 Sierpień

Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2012 r.

 

 5

Wrzesień

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2012 rok.

 

6

 Listopad/ Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 

 

 

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2012 ROK

 

Lp

Termin posiedzenia

Tematy

1

Luty

1.      Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zadań do realizacji na drogach krajowych.

2.      Spotkanie z firmą Remondis w sprawie zasad gospodarki odpadami.

3.      Sprawy bieżące.

2

Marzec/

kwiecień

1.       Spotkanie z Kołem Łowieckim Jeleń oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.       Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w przedmiocie stanu dróg powiatowych na terenie gminy.

3.       Przegląd dróg gminnych na terenie gminy pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji.

4.       Sprawy bieżące

3

Maj/

Czerwiec

1.      Przegląd zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2.      Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci.

3.      Sprawy bieżące.

4

Wrzesień/

październik

1.      Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie – spotkanie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie cieków wodnych.

2.      Sprawy bieżące.

5

Listopad/ Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok.

3.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2013 rok.

4.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2013 rok.

5.      Sprawy bieżące.

 

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

 


PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2012 ROK

 

 Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

 1.

Styczeń

1.   Analiza wydatków ponoszonych na utrzymanie oświaty w gminie Chrząstowice – ocena proponowanych rozwiązań w zakresie obniżenia kosztów utrzymania oświaty.

2.   Sprawy bieżące.

2.

Luty/Marzec

1.   Omówienie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym na 2012 rok.

2.   Sprawy bieżące.

 3.

Maj/Czerwiec

1.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za rok 2011.

2.   Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej gminy.

3.   Informacja na temat inwestycji gminnych finansowanych ze środków europejskich.

4.   Sprawy bieżące.

 4.

 Sierpień/

Wrzesień

1.   Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2012 r.

2.   Analiza informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Chrząstowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3.   Stan realizacji inwestycji gminnych.

4.   Sprawy bieżące.

 5.

 

Listopad/

Grudzień

1.   Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2013 r.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok.

3.   Sprawy bieżące.

 

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2012-01-13 11:22:41
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2012-01-13 11:22:42
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2012-01-13 11:24:03
Ostatnia zmiana:2012-01-13 11:24:19
Ilość wyświetleń:3109
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij