Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chrząstowice, dn. 2012-04-17

ZP.272.1.5.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

     Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dańcu.

Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, woj. opolskie, tel. 77 4219613, faks 77 4219666.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dańcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Rok produkcji - nie starszy niż 1994 rok. 2) Sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony. 3) Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju. 4) Przebieg nie więcej niż 50 000 km. 5) Kabina załogi - minimum 6 miejsc. 6) Silnik wysokoprężny o mocy minimum 180 KM chłodzony cieczą. 7) Skrzynia biegów manualna. 8) Pojemność zbiornika minimum 3000 l. 9) Autopompa dwustopniowa 10) Zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości minimum 30 m, zakończonym prądownicą. 11) Uchwyt na dachu do mocowania, drabiny, bosaków. 12) Wyjścia tłoczne zgodne z Polska Normą. 13) Sprawne urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego świetlne i dźwiękowe. 14) Długość samochodu nie może przekraczać 7 m, szerokość do 3,10 m, wysokość do 3,30m. 15) Maszt oświetleniowy wysuwany automatycznie. 16) Wciągarka elektryczna zamocowana z przodu pojazdu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         F.H.U.P.PERFEKT, Ul. Jana Pawła II 24, 87-853 Kruszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 81984,02

·         Oferta z najniższą ceną: 81984,02 / Oferta z najwyższą ceną: 92000,00

·         Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Daniec, Zamawiający dopuścił zastosowanie innego trybu przetargu w przypadku niewyłonienia DOSAWY w ramach przetargu nieograniczonego. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione dnia 12-07-2011 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                                    Florian Ciecior

                                                                                                    Zastępca Wójta

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Buhl
Data utworzenia:2012-04-17 14:45:23
Wprowadził do systemu:Agnieszka Buhl
Data wprowadzenia:2012-04-17 14:45:28
Opublikował:Agnieszka Buhl
Data publikacji:2012-04-17 14:48:48
Ostatnia zmiana:2012-04-17 14:49:08
Ilość wyświetleń:1794
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij