Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2013 rok

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2013 ROK

 

 Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

1.

Luty/Marzec

1.   Zaopiniowanie podziału wolnych środków uzyskanych za rok 2012.

2.   Informacja na temat inwestycji gminnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

3.   Sprawy bieżące.

 2.

Maj/Czerwiec

1.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2012 rok.

2.   Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej gminy.

3.   Sprawy bieżące.

 3.

 Sierpień/

Wrzesień

1.   Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2013 r.

2.   Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2013 r.

3.   Omówienie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym.

4.   Sprawy bieżące.

4.

Październik

1.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

3.   Sprawy bieżące.

 5.

 

Listopad/

Grudzień

1.   Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2014 r.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.

3.   Sprawy bieżące.

 

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2013 ROK

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

Tematy

1.

Styczeń/Luty

1.      Plan imprez kulturalno-sportowych na 2013 rok.

2.      Sprawy bieżące.

2.

Marzec

1.      Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z dzielnicowym Policji.

2.      Sprawy bieżące.

3.

Kwiecień/

Maj

1.      Baza sportowa na terenie gminy Chrząstowice – stan aktualny, perspektywy na przyszłość (objazd).

2.      Sport w gminie - spotkanie z koordynatorem sportu szkolnego.

3.      Sprawy bieżące.

4

Czerwiec

(I połowa)

1.      Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2.      Sprawy bieżące.

5

 

Wrzesień/

Październik

1.    Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

2.    Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3.    Organizacja roku szkolnego 2013/2014.

4.    Sprawy bieżące.

6

Listopad/

Grudzień

1.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

4.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.

5.    Sprawy bieżące

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2013 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

TEMATY

1

Luty/

Marzec

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2012 r. – dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

2

Marzec/

Kwiecień

Kontrola inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach.

3

Maj/

Czerwiec

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

2.      Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

4

Sierpień

Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2013 r.

5

Wrzesień/

Październik

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2013.

6

Listopad/

Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2014 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2013 ROK

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1

Luty

1.      Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zadań do realizacji na drogach krajowych.

2.      Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w przedmiocie stanu dróg powiatowych na terenie gminy.

3.      Organizacja gospodarki odpadami w świetle nowych przepisów prawnych.

4.      Sprawy bieżące.

2

Marzec/

kwiecień

1.       Przegląd dróg gminnych pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji.

2.       Przegląd zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

3.       Sprawy bieżące.

3

Maj/

Czerwiec

1.      Spotkanie z Kołem Łowieckim Jeleń oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.      Ocena działalności firmy PLADA – eksploatatora sieci wodociągowej na terenie gminy.

3.      Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci.

4.      Sprawy bieżące.

4

Wrzesień/

październik

1.      Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie – spotkanie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie cieków wodnych.

2.      Sprawy bieżące.

5

Listopad/ Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok.

3.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2014 rok.

4.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2014 rok.

5.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

Metadane

Źródło informacji:Komisje Rady
Data utworzenia:2012-12-27 18:34:21
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2013-01-02 10:34:21
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2013-01-02 10:38:10
Ostatnia zmiana:2013-01-02 10:38:22
Ilość wyświetleń:1046
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij