Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2014 ROK

 

 Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

1.

Luty/Marzec

1.   Zaopiniowanie podziału wolnych środków uzyskanych za rok 2013.

2.   Informacja na temat inwestycji gminnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

3.   Sprawy bieżące.

 2.

Maj/Czerwiec

1.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2013 rok.

2.   Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej gminy.

3.   Sprawy bieżące.

 3.

 Sierpień/

Wrzesień

1.   Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2014 r.

2.   Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2014 r.

3.   Omówienie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym.

4.   Sprawy bieżące.

4.

Październik

1.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

3.   Sprawy bieżące.

 5.

 

Listopad/

Grudzień

1.   Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2015 r.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.   Sprawy bieżące.

 

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2014 ROK

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

Tematy

1.

Styczeń/Luty

1.      Plan imprez kulturalno-sportowych na 2014 rok.

2.      Stypendia i gratyfikacje dla wybitnie zdolnych uczniów szkół.

3.      Sprawy bieżące.

2.

Kwiecień/

Maj

1.      Sport w gminie - spotkanie z przedstawicielami LZS oraz innych organizacji sportowych działających na terenie gminy.

2.      Sprawy bieżące.

3.      Baza sportowa na terenie gminy Chrząstowice – stan aktualny, perspektywy rozwoju (objazd).

3.

Czerwiec

1.      Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2.      Sprawy bieżące.

4.

 

Wrzesień

1.    Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

2.    Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3.    Organizacja roku szkolnego 2014/2015.

4.    Sprawy bieżące.

5.

Październik

1.      Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z dzielnicowym Policji.

2.      Sprawy bieżące.

6.

Listopad/

Grudzień

1.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

4.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

5.    Sprawy bieżące

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2014 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

TEMATY

1

Luty/

Marzec

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2013 r. – Gospodarka komunalna.

2

Marzec/

Kwiecień

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za 2013 r.

3

Maj/

Czerwiec

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

2.      Podjęcie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

4

Sierpień

Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2014 r.

5

Wrzesień/

Październik

Szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2014.

6

Listopad/

Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2015 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta Gminy.

 

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2014 ROK

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1

Styczeń/

Luty

1.      Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w przedmiocie stanu dróg powiatowych na terenie gminy.

2.      Ocena gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 – spotkanie z firmą Remondis.

3.      Organizacja gospodarki odpadami w świetle nowych przepisów prawnych- kierunki działania.

4.      Sprawy bieżące.

2

Marzec/

kwiecień

1.       Przegląd dróg gminnych pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji – podział środków.

2.       Przegląd zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

3.       Sprawy bieżące.

3

Maj/

Czerwiec

1.      Spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.      Sprawy bieżące.

4

Wrzesień/

październik

1.      Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie – spotkanie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie cieków wodnych.

2.      Sprawy bieżące.

5

Listopad/ Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2015 rok.

4.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2015 rok.

5.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy

 

 

Metadane

Źródło informacji:Stałe Komisje Rady Gminy
Data utworzenia:2013-12-18 17:39:08
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2013-12-20 13:39:28
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2013-12-20 13:43:17
Ostatnia zmiana:2013-12-20 13:43:17
Ilość wyświetleń:1309
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij