Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2015 rok

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2015 ROK

 

 Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

1

Styczeń

1.   Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.   Sprawy bieżące.

2

Luty/Marzec

1.   Analiza wydatków jednostek oświatowych.

2.   Sprawy bieżące.

3

Maj/Czerwiec

1.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2014 rok.

2.   Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej gminy.

3.   Sprawy bieżące.

4

 Sierpień/

Wrzesień

1.   Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2015 r.

2.   Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2015 r.

3.   Omówienie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym.

4.   Sprawy bieżące.

5

Październik

1.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

3.   Sprawy bieżące.

6

Listopad/

Grudzień

1.   Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2016 r.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

3.   Sprawy bieżące.

7

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2015 ROK

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

Tematy

1

Styczeń

1.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.      Zaopiniowanie materiałów na sesję.

4.      Sprawy bieżące.

2

Luty/Marzec

1.      Analiza wydatków jednostek oświatowych – wspólna komisja.

2.      Sprawy bieżące.

3

Kwiecień

1.      Spotkanie z przedstawicielem opieki społecznej.

2.      Bezpieczeństwo w szkołach Gminy Chrząstowice.

3.      Sprawy bieżące.

4

Maj/Czerwiec

 

1.      Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2.      Analiza działalności izb muzealnych.

3.      Ocena stanu boisk sportowych na terenie Gminy Chrząstowice.

4.      Sprawy bieżące.

5

 

Wrzesień

 

1.      Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

2.      Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3.      Organizacja roku szkolnego 2015/2016.

4.      Sprawy bieżące.

6

Październik

1.      Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z dzielnicowym policji oraz z sołtysami.

2.      Działalność kulturalna stowarzyszeń na terenach sołectw naszej gminy – spotkanie z sołtysami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

3.      Sprawy bieżące.

7

Listopad/Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2016 rok.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

4.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

5.      Sprawy bieżące

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2015 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

TEMATY

1

Styczeń

1.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.      Sprawy bieżące.

2

Marzec/

Kwiecień

Kontrola przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

3

Maj/

Czerwiec

3.      Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

5.      Sprawy bieżące.

4

Sierpień/Wrzesień

1.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2015 r. oraz informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach za I półrocze 2015 r.

2.      Sprawy bieżące.

5

Wrzesień/

Październik

Kontrola - szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2015.

6

Listopad/

Grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 wraz z wieloletnią prognozą finansową.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

3.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta.

 

PLAN PRACY

KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

NA 2015 ROK

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1

styczeń

1.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.

3.      Zaopiniowanie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Chrząstowice na okres od 17 marca 2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

4.      Sprawy bieżące.

2

marzec/

kwiecień

1.      Ocena gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 – spotkanie z firmą Remondis.

2.      Sprawy bieżące.

3

1.       Przegląd dróg gminnych pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji w ramach środków gminnych.

2.       Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Opolu w przedmiocie stanu dróg powiatowych.

3.       Sprawy bieżące.

4

I połowa maja

1.      Spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.      Sprawy bieżące.

5

wrzesień/

październik

1.      Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie.

2.      Sprawy bieżące.

6

4.      Przegląd Ochotniczych Straży Pożarnych.

5.      Sprawy bieżące.

7

listopad/ grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

3.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2016 rok.

4.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice na 2016 rok.

5.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy Chrząstowice
Data utworzenia:2015-01-28 17:29:02
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2015-01-29 15:29:22
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2015-01-29 15:36:12
Ostatnia zmiana:2015-01-29 15:36:31
Ilość wyświetleń:1013
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij