Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2016 rok

PLAN PRACY

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH

NA 2016 ROK

 

 Lp.

Termin

posiedzenia

Tematy

1

luty

1.   Zaopiniowanie materiałów na sesję.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

3.   Sprawy bieżące.

2

 marzec/kwiecień

1.   Zaopiniowanie materiałów na sesję.

2.   Sprawy bieżące.

3

maj/czerwiec

1.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2015 rok.

2.   Sprawy bieżące.

4

 sierpień/

wrzesień

1.   Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2016 r.

2.   Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2016 r.

3.   Sprawy bieżące.

5

październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

3.    Sprawy bieżące.

6

listopad/

grudzień

1.   Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2017 r.

2.   Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.

3.   Sprawy bieżące.

 

 Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Tadeusz Dynowski


 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

NA 2016 ROK

 

Lp.

Termin

Posiedzenia

Tematy

1

luty

1.      Dyskusja nad organizacją roku szkolnego 2016/2017.

2.      Przyjęcie sprawozdania za rok 2015 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Chrząstowice.

3.      Zaopiniowanie materiałów na sesję.

4.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

5.      Sprawy bieżące.

2

marzec/

kwiecień

1.      Plan imprez kulturalno-sportowych na 2016 rok.

2.      Organizacja i wdrażanie programu „Rodzina 500 plus”.

3.      Sprawy bieżące.

3

maj/

czerwiec

 

1.      Bezpieczeństwo w gminie – spotkanie z przedstawicielami policji i sołtysami.

2.      Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3.      Sprawy bieżące.

4

 

wrzesień

 

1.      Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

2.      Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.

3.      Organizacja roku szkolnego 2016/2017.

4.      Sprawy bieżące.

5

listopad/

grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2017 rok.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

4.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.

5.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Nowak

 

 

 

 

  

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  REWIZYJNEJ

NA  2016 ROK

 

Lp.

Termin

posiedzenia

TEMATY

1

styczeń

Kontrola opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 r.

1.      Zaopiniowanie projektu Statutu Gminy Chrząstowice.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

3.      Sprawy bieżące.

2

marzec/

kwiecień

Kontrola wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

3

maj/

czerwiec

1.      Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2015 rok.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

3.      Sprawy bieżące.

4

sierpień/wrzesień

1.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2016 r. oraz informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach za I półrocze 2016 r.

2.      Sprawy bieżące.

5

wrzesień/

październik

Kontrola – szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2016.

6

listopad/

grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017 wraz z wieloletnią prognozą finansową.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

3.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Buhl


 

 

PLAN  PRACY

 KOMISJI  ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA  2016 ROK

 

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1

styczeń

1.      Ocena gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrząstowice – spotkanie z firmą Remondis.

2.      Zaopiniowanie projektu Statutu Gminy Chrząstowice.

3.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.

4.      Sprawy bieżące.

2

marzec

 

1.      Spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.

2.      Sprawy bieżące.

3

kwiecień

1.       Przegląd dróg gminnych pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji w ramach środków gminnych.

2.       Sprawy bieżące.

4

czerwiec

1.      Spotkanie z firmą PLADA Sp. z o.o. - przegląd stacji uzdatniania wody i przepompowni.

2.      Sprawy bieżące.

5

wrzesień/

październik

1.      Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie.

2.      Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Opolu w przedmiocie stanu dróg na terenie gminy Chrząstowice.

3.      Sprawy bieżące.

6

listopad/ grudzień

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2017 rok.

2.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.

3.      Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2017 rok.

4.      Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Pasoń

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Rada Gminy Chrząstowice
Data utworzenia:2016-02-24 09:10:02
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2016-03-14 09:10:11
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2016-03-14 09:18:53
Ostatnia zmiana:2016-03-14 09:18:59
Ilość wyświetleń:684
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij