Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Plany pracy Komisji na 2017 rok

 

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW KOMUNALNYCH
NA 2017 ROK

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

styczeń

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
3. Sprawy bieżące.
2.

marzec/kwiecień

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Sprawy bieżące.
3.

maj/czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2016 rok.
2. Sprawy bieżące.
4.

 sierpień/wrzesień

1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chrząstowice za I półrocze 2017 r.
2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.
5.

październik

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
3. Sprawy bieżące.
6.

listopad/
grudzień

1. Zapoznanie się z nowymi zadaniami oraz zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2018 r.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Dynowski

 

 

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2017 ROK

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

styczeń

1. Dyskusja nad organizacją sieci szkół w gminie Chrząstowice – wizja lokalna Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
3. Sprawy bieżące.
2.

luty/marzec

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Plan imprez kulturalno-sportowych na 2017 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Chrząstowice.
4. Informacja o realizacji projektu pn. „Sport na pograniczu” w ramach Euroregionu Pradziad.
5. Sprawy bieżące.
3.

maj/czerwiec

1. Spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz sportu na terenie gminy Chrząstowice.
2. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
3. Sprawy bieżące.
4.

wrzesień

1. Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum.
2. Organizacja roku szkolnego 2017/2018.
3. Sprawy bieżące.
5.

październik

1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.
6.

listopad/grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2018 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

Przewodniczący Komisji
/-/ Łukasz Nowak

 

PLAN  PRACY
KOMISJI  REWIZYJNEJ
NA  2017 ROK

Lp. 

Termin
posiedzenia 

Tematy

1.

styczeń

Analiza kontroli podatkowych przeprowadzonych przez pracowników Urzędu w podatku od nieruchomości w 2015 i 2016 r.

1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
2. Sprawy bieżące.
2 marzec/

2.

kwiecień

Kontrola – szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2016.
3.

maj/czerwiec

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2016 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące.
4.

sierpień/wrzesień

1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2017 r. oraz informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach za I półrocze 2017 r.
2. Sprawy bieżące.
5.

wrzesień/
październik

Kontrola – szczegółowa analiza wybranego działu budżetu gminy za rok 2017.
6.

listopad/
grudzień

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2018 wraz z wieloletnią prognozą finansową.
2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

Na bieżąco

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy oraz tematy zgłaszane przez Wójta.


Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Buhl

 

PLAN  PRACY
 KOMISJI ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA  2017 ROK

Lp.

Termin posiedzenia

Tematy

1.

styczeń/luty

1. Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Opolu w przedmiocie stanu dróg na terenie gminy Chrząstowice.
2. Sprawy bieżące.
2.

marzec/kwiecień

1. Przegląd dróg gminnych pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz wyznaczenia zadań do realizacji w ramach środków gminnych.
2. Sprawy bieżące.
3.

kwiecień/maj 

1. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Chrząstowice.
2. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrząstowice.
3. Sprawy bieżące.
4.

czerwiec

1. Spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.
2. Sprawy bieżące.
5.

wrzesień/
październik

1. Gospodarka wodno-ściekowa, ocena stanu rowów i rzek w gminie.
2. Sprawy bieżące.
6.

listopad/ grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2018 rok.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chrząstowice na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.

Na bieżąco 

Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

  Przewodniczący Komisji
/-/ Mirosław Pasoń

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Komisje Rady Gminy
Data utworzenia:2017-02-08 18:36:52
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2017-02-20 11:37:11
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2017-02-20 12:39:28
Ostatnia zmiana:2017-02-20 12:52:56
Ilość wyświetleń:507
Urząd Gminy Chrząstowice
Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij