Zamknij okno Drukuj dokument

XXXII sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 27.06.2018 r.

Data posiedzenia:
2018-06-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice".
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice".
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice".
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zamknięcie obrad.Uwagi:
XXXII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16.30 w klubie samorządowym w Chrząstowicach.
Projekt protokołu opublikowano w załączeniu. Protokół zatwierdzony zostanie przez Radę Gminy Chrząstowice na kolejnej sesji.
Załączniki do protokołu dostępne są w Urzędzie Gminy Chrząstowice - w Biurze Rady Gminy.
Podjęte przez Radę Gminy Chrząstowice uchwały opublikowane zostały w dziale "PRAWO LOKALNE" - "Uchwały Rady Gminy"Załączniki

Protokół nr XXXII.2018 (211.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Warzecha
Data utworzenia:2018-06-18 14:43:34
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-06-19 14:43:36
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-06-19 14:45:34
Ostatnia zmiana:2018-07-10 14:43:41
Ilość wyświetleń:183