Zamknij okno Drukuj dokument

Projekty uchwał XXXIV sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 10.10.2018 r.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (224.6kB)    
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Lędzinach (359.3kB)    
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (203.7kB)    
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowa (204kB)    
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (137.7kB)    
Projekt uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych (172.8kB)    
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za rok szkolny 2017-2018 (477.5kB)    
Projekt uchwały o zmianie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice (194.5kB)    
Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym (173.1kB)    
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018 (209.6kB)    
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018 - wersja II (212.9kB)    
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (44.6kB)    
Załącznik do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (694.7kB)    
Nowy projekt - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (204.5kB)    
Nowy projekt - Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (181.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt - Florian Ciecior
Data utworzenia:2018-10-01 10:16:02
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-10-02 10:16:06
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-10-02 10:35:22
Ostatnia zmiana:2018-10-09 15:27:47
Ilość wyświetleń:315