Zamknij okno Drukuj dokument

XXXIV sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 10.10.2018 r.

Data posiedzenia:
2018-10-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Lędzinach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.
11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za rok szkolny 2017/2018.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
W dniu 10 października 2018 r. o godz. 16.30 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Chrząstowice


Załączniki

Protokół nr XXXIV.2018 (225.1kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Warzecha
Data utworzenia:2018-10-01 10:23:48
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2018-10-02 10:23:56
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2018-10-02 10:35:02
Ostatnia zmiana:2018-11-20 15:34:45
Ilość wyświetleń:238