Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                  Chrząstowice, 2020-06-24

ZP.271.3.2020

 

ZAWIADOMINIE

O ODRZUCENIU OFERTY

I

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ UL. SZKOLNA W LĘDZINACH

1. ZAMAWIAJĄCY:

                Gmina Chrząstowice

                ul. Dworcowa 38

                46-053 Chrząstowice

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

                Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Lędzinach

3. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA:

                Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 541497-N-2020 z dnia 2020-05-19

 

4.TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

 

5. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z OCENĄ OFERT:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ocena ofert

CENA/

60%

GWARANCJA

40%

ŁĄCZNA PUNKTACJA

1

 

P.U.H. "DOMAX"

Arkadiusz Mika

Ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

884.623,64

45,90

60 m-cy

40,00

85,90

2

Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz, Bór Zapilski 50, 42-133 Węglowice

814.238,82

49,87

60 m-cy

40,00

89,87

3

HUCZ Sp.z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

795.278,33

51,06

60 m-cy

40,00

91,06

4

ZPUH BET-BRUK Zbigniew Bryś

Ul. Niegolewskich 14

42-700 Lubliniec

1.042.450,00

38,95

60 m-cy

40,00

78,95

5

Usługi Budowlane

Zwadło Krzysztof

Ul. Wschodnia 39

47-330 Zdzieszowice

885.600,00

45,85

60 m-cy

40,00

85,85

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"LARIX" Sp. z o.o.

Ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

771.997,72

52,60

60 m-cy

40,00

92,60

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL S.C.

Jerzy Kiryczuk Wiesław Wójcik

Ul. Leśnej Paproci 8

45-920 Opole

676.782,90

60,00

60 m-cy

40,00

100,00

8

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWI"

Ul. Magazynowa 1

45-119 Opole

978.923,70

41,48

 

60 m-cy

40,00

 

81,48

9

ROCON Sp. z o.o. ul. Porcelitowa 13, 49-130 Tułowice

833.940,00

48,69

 

60 m-cy

40,00

 

88,69

10

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSKOM" Robert Białdyga

Ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

959.400,00

42,33

60 m-cy

40,00

 

82,33

11

PROTECT BUILDING Łukasz Mikoda, UL. Ozimska 1F

46-053 Lędziny

798.944,97

50,83

 

60 m-cy

40,00

 

90,83

12

Konsorcjum:

Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo  Handlowy BUDMAR ul. Chabrów 10/28, 45-222 Opole - Lider

HS BUD sp. z o.o., ul. Reymonta 16/202, 45-066 Opole - Członek Konsorcjum

883.285,84

45,97

60 m-cy

40,00

85,97

13

OLS Sp. z o.o., Sp. K. ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

699.812,13

58,03

60 m-cy

40,00

98,03

14

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 11

42-141 Przystajń

850.460,81

47,75

60 m-cy

40,00

87,75

15

"VIANKO" Sp. z o.o.

Ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

607.091,38

60 m-cy

Oferta odrzucona

 

6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL S.C.

Jerzy Kiryczuk Wiesław Wójcik

Ul. Leśnej Paproci 8

45-920 Opole

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu kryteriów oceny ofert na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru.

 

7. OFERTY  WYKLUCZONE/ODRZUCONE:

W procedurze wyboru nie wykluczono oferty.

W procedurze odrzucono ofertę firmy VIANKO" Sp. z o.o., Ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie.

Podstawa prawna

Oferta nr 15 podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych, gdzie Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Uzasadnianie

W toku badania ofert Zamawiający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za cenę zaoferowaną w ofercie nr. 15, która wydała sie rażąco niska, ponieważ jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.  Zamawiający na podstawie art. 90 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił sie do Oferenta pismem ZP.271.3.2020 z dnia 12-06-2020 z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia dokumentów mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca pismem z dnia 19.06.2020(data wpływu 22-06-2020)  wyjaśnił że oferta została błędnie oszacowana i nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia za zaoferowaną kwotę.

8. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW - nie dotyczy.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWNIA - nie dotyczy.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Chrząstowice
Źródło informacji:Wójt Gminy Chrząstowice - Florian Ciecior
Data utworzenia:2020-06-24 13:25:49
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sawlik
Data wprowadzenia:2020-06-24 13:26:00
Opublikował:Agnieszka Sawlik
Data publikacji:2020-06-24 13:30:32
Ostatnia zmiana:2020-06-24 13:31:00
Ilość wyświetleń:67

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij