W sprawie:
w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXII.170.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Chrząstowice

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego