Data posiedzenia:
2021-02-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIWKI-2.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
12. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
XXIII sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15:00 (sesja zdalna).