Data posiedzenia:
2021-02-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Sprawy bieżące.


Uwagi:
7 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice