Data posiedzenia:
2021-02-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
3. Sprawy bieżące.


Uwagi:
9 posiedzenie Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice.