L.p.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów - projekt planu

1

Nr wpisu

2/2021

2

Nazwa projektu dokumentu

Projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Daniec

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Ustalenia planu, projekt uchwały, część graficzna - rysunek  

4

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Styczeń 2021, Geoplan s.c. Urbanistyka i geologia J.M.S. Brawata, ul. Wilsona 58/4, 45-429 Opole

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Wójt Gminy Chrząstowice

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

  Rada Gminy Chrząstowice

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  p. 13

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

  brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

  -

10

Uwagi

  -