Data posiedzenia:
2022-09-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
3. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
XLII sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 7:30 w klubie samorządowym w Chrząstowicach.
SESJA NADZWYCZAJNA