Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Dynowski Tadeusz
Graczyk Małgorzata
Kowalski Lech
Ledwig Andrzej
Malińska Alicja
Nowak Łukasz
Pasoń Mirosław
Skowronek Horst
Tomasiak Mirosław
Warzecha Krzysztof
Weinert Beata
Wieszołek Jacek
Wieszołek Justyna
Zasuwa Piotr

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)