Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

2022/7

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 ODK 46 – Chrząstowice – DK 46 w m. Chrząstowice etap II od ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z DK 46” 

3.

Znak sprawy

OŚ.6220.6.2022

4.

Data wydania

16.09.2022 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Chrząstowice

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

ul. Ks. Opolskich 27

45-005 Opole

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

1/2022

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Organizacyjny, pok. 14

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczne