Data posiedzenia:
2022-09-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2022 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27 września 2022 r. o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chrząstowicach.