Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie mieści się w budynku Urzędu Gminny Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38. W punkcie dyżury pełnią:

- Pani mgr Ilona Piniaś - psycholog, specjalista terapii uzależnień z doświadczeniem w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 20.00, tel. 691855583

- Pani mgr Iwona Bereziuk - psycholog, terapeuta uzależnień, z doświadczeniem w uzależnieniach od alkoholu, w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00, tel. 604580514

Zadaniem punktu jest: diagnozowanie osób z problemami uzależnień, motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. Punkt udziela również porad psychologicznych, szczególnie dotyczących wieku dorastania młodzieży, w tym problemów narkotykowych. Telefon Zaufania czynny w podanych wyżej godzinach pracy specjalistów.

W Punkcie nie prowadzi się psychoterapii osób uzależnionych, ale zainteresowanym wskażemy placówki specjalistyczne, które prowadzą terapię, jak również pomożemy ustalić termin pierwszej wizyty.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.