Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrząstowicach powołany został zarządzeniem nr 252.2020 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2020 r. oraz zmieniony zarządzeniem nr 356.2021 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Siedziba GKRPA/adres do korespondencji – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, 46 - 053 Chrząstowice.

Numer telefonu – 727 008 004

1) Jolanta Kozubska - przewodnicząca;

2) Mirosław Marciniak - zastępca przewodniczącego;

3) Karol Jakuczek - koordynator;

4) Ewa Binkowska-Pawlaczek - członek komisji;

5) Dominika Werner - członek komisji;

6) Iwona Bereziuk - członek komisji.

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.